Aatrox

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 51.47% 700 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 41.39% 563 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.28% 44 / 56 3
Play Rate 0.6% 50 / 56 5
Ban Rate 1.67% 17 / 56 2
Playerbase Average Games Played 26.13 44 / 56 0
Gold Earned 12750 24 / 56 7
Kills 6.2 30 / 56 1
Deaths 6.6 28 / 56 2
Assists 6.11 42 / 56 2
Damage Dealt 19715 41 / 56 2
Damage Taken 32616 21 / 56 6
Minions Killed 190.04 27 / 56 4
Tổng Thể 41 / 56 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.76% _____ 650 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.61% | 487 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.93% | 162 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.77% | 144 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.77% | 144 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 48.03% | 102 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.42% | 35 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.03% | 31 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.66% | 30 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48% | 527 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48% | 527 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 50% | 28 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 50% | 28 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Aatrox

Top Bị Aatrox Khắc Chế