Aatrox

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 70.14% 1123 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 26.92% 431 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.73% 11 / 56 5
Play Rate 1.04% 45 / 56 1
Ban Rate 2.17% 16 / 56 1
Playerbase Average Games Played NaN 45 / 56 0
Gold Earned 12329 13 / 56 4
Kills 6.66 18 / 56 1
Deaths 6.42 38 / 56 4
Assists 5.91 38 / 56 8
Damage Dealt 20951 16 / 56 1
Damage Taken 32526 12 / 56 1
Minions Killed 179.01 32 / 56 6
Tổng Thể 16 / 56 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.82% _____ 1042 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.88% | 904 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.88% | 904 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.71% | 137 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 61.83% | 131 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.95% | 256 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.95% | 256 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.41% | 82 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.81% | 81 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.08% | 729 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.08% | 729 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 50.57% | 87 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 60% | 25 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Aatrox

Top Bị Aatrox Khắc Chế