Aatrox

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 70.5% 1530 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 26.63% 578 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.11% 16 / 58 6
Play Rate 1.29% 44 / 58 2
Ban Rate 2.46% 16 / 58 4
Playerbase Average Games Played 25.61 50 / 58 0
Gold Earned 12288 17 / 58 6
Kills 6.62 17 / 58 2
Deaths 6.25 34 / 58 4
Assists 5.67 48 / 58 9
Damage Dealt 21027 17 / 58 3
Damage Taken 32830 11 / 58 2
Minions Killed 182.81 26 / 58 3
Tổng Thể 17 / 58 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.55% _____ 1412 Trận
Tỷ Lệ Thắng 25% _____ 4 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.34% | 1293 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 58.92% | 168 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.77% | 221 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.69% | 167 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.14% | 349 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.14% | 349 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.86% | 120 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.32% | 100 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.81% | 1073 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.81% | 1073 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 49.24% | 132 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 49.24% | 132 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Aatrox

Top Bị Aatrox Khắc Chế