Aatrox

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 53.82% 993 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 41.51% 766 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.84% 28 / 51 14
Play Rate 0.97% 39 / 51 12
Ban Rate 1.76% 16 / 51 2
Playerbase Average Games Played 5.88 48 / 51 0
Gold Earned 12385 21 / 51 3
Kills 6.53 32 / 51 3
Deaths 6.19 22 / 51 2
Assists 7.42 43 / 51 7
Damage Dealt 16743 28 / 51 5
Damage Taken 36990 14 / 51 1
Team Jungle CS 54.3 7 / 51 5
Counter Jungle CS 38.86 4 / 51 2
Tổng Thể 21 / 51 12

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.66% _____ 939 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.78% | 947 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.78% | 947 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.18% | 267 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.18% | 267 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 49.43% | 176 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.11% | 142 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.48% | 64 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.77% | 50 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.6% | 827 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.6% | 827 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 47.51% | 181 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 47.51% | 181 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Aatrox

Jungle Bị Aatrox Khắc Chế