Ahri

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 96.76% 15791 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.88% 6 / 45 4
Play Rate 14.64% 2 / 45 1
Ban Rate 7.37% 8 / 45 2
Playerbase Average Games Played NaN 23 / 45 0
Gold Earned 12226 25 / 45 5
Kills 7.12 26 / 45 7
Deaths 5.62 10 / 45 5
Assists 7.99 19 / 45 1
Damage Dealt 22855 18 / 45 3
Killing Spree 3.4 22 / 45 7
Minions Killed 176.97 21 / 45 5
Tổng Thể 1 / 45 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.93% _____ 15088 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 4 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.11% | 13419 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.11% | 13419 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.43% | 4264 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.57% | 251 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.66% | 2917 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật theo cấp +0.17 sức mạnh phép thuật mỗi cấp (+3.06 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 59.77% | 271 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.74% | 2008 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.1% | 619 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.83% | 9842 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.57% | 5532 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.25% | 1382 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 59.72% | 144 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Ahri

Middle Bị Ahri Khắc Chế