Ahri

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 97% 18749 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.94% 2 / 44 0
Play Rate 17.29% 1 / 44 0
Ban Rate 7.14% 7 / 44 0
Playerbase Average Games Played 46.87 20 / 44 0
Gold Earned 12486 18 / 44 1
Kills 7.53 18 / 44 0
Deaths 5.62 9 / 44 3
Assists 8.04 19 / 44 0
Damage Dealt 23986 12 / 44 1
Killing Spree 3.63 16 / 44 1
Minions Killed 180.64 17 / 44 2
Tổng Thể 1 / 44 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.97% _____ 17841 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.24% | 16227 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.24% | 16227 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.68% | 5409 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 57.75% | 793 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.01% | 3680 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
6x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật theo cấp +0.17 sức mạnh phép thuật mỗi cấp (+3.06 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 61.83% | 545 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.12% | 1819 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.48% | 525 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.7% | 11111 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.6% | 7151 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.49% | 1617 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 62.16% | 148 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Ahri

Middle Bị Ahri Khắc Chế