Ahri

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 96.3% 9546 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.18% 5 / 43 4
Play Rate 11.54% 3 / 43 0
Ban Rate 1.34% 19 / 43 0
Playerbase Average Games Played 48.12 15 / 43 0
Gold Earned 12922 19 / 43 2
Kills 7.63 21 / 43 2
Deaths 5.92 9 / 43 0
Assists 8.22 18 / 43 0
Damage Dealt 24213 16 / 43 2
Killing Spree 3.57 18 / 43 1
Minions Killed 186.45 18 / 43 2
Tổng Thể 2 / 43 6

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.13% _____ 9116 Trận
Tỷ Lệ Thắng 33.33% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.59% | 7837 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 59.22% | 883 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.17% | 2909 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 57.92% | 1110 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50.87% | 1771 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
6x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật theo cấp +0.17 sức mạnh phép thuật mỗi cấp (+3.06 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 65.41% | 266 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.32% | 1112 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.27% | 320 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.97% | 6126 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.57% | 3201 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 55.52% | 859 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 58.33% | 144 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Ahri

Middle Bị Ahri Khắc Chế