Ahri

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 96.23% 12523 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.13% 9 / 46 3
Play Rate 10.77% 3 / 46 0
Ban Rate 1.36% 19 / 46 1
Playerbase Average Games Played 48.12 17 / 46 0
Gold Earned 12935 22 / 46 4
Kills 7.8 24 / 46 5
Deaths 6.17 9 / 46 0
Assists 8.29 19 / 46 1
Damage Dealt 23997 20 / 46 5
Killing Spree 3.56 19 / 46 1
Minions Killed 184.1 21 / 46 4
Tổng Thể 8 / 46 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.17% _____ 11948 Trận
Tỷ Lệ Thắng 66.66% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.36% | 10535 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.36% | 10535 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.72% | 3776 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.91% | 1474 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.48% | 2418 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
6x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật theo cấp +0.17 sức mạnh phép thuật mỗi cấp (+3.06 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 59% | 300 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.5% | 1357 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.04% | 418 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.14% | 8041 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.48% | 4207 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.96% | 1129 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 58.1% | 179 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Ahri

Middle Bị Ahri Khắc Chế