Akali

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 54.39% 2122 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 36.63% 1429 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.02% 34 / 46 1
Play Rate 1.82% 31 / 46 1
Ban Rate 1.03% 20 / 46 3
Playerbase Average Games Played 55.77 12 / 46 0
Gold Earned 12569 35 / 46 1
Kills 10.23 4 / 46 1
Deaths 7.76 44 / 46 1
Assists 5.99 45 / 46 1
Damage Dealt 20673 43 / 46 1
Killing Spree 4.19 7 / 46 2
Minions Killed 145.68 46 / 46 0
Tổng Thể 41 / 46 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.84% _____ 1912 Trận
Tỷ Lệ Thắng 40% _____ 5 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.77% | 1714 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.77% | 1714 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.13% | 966 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.32% | 618 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.22% | 372 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.22% | 372 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.77% | 231 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.77% | 231 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.19% | 526 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.4% | 142 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.79% | 248 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.96% | 127 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Akali

Middle Bị Akali Khắc Chế