Akali

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 54.33% 3588 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 38.43% 2538 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.71% 34 / 44 2
Play Rate 3.04% 22 / 44 4
Ban Rate 2.1% 12 / 44 6
Playerbase Average Games Played 67.72 10 / 44 0
Gold Earned 12073 29 / 44 4
Kills 9.49 3 / 44 0
Deaths 7.36 42 / 44 0
Assists 5.66 44 / 44 0
Damage Dealt 20157 40 / 44 0
Killing Spree 3.98 5 / 44 0
Minions Killed 144.68 44 / 44 0
Tổng Thể 32 / 44 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.84% _____ 3161 Trận
Tỷ Lệ Thắng 54.54% _____ 11 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.03% | 3061 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.03% | 3061 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.4% | 1425 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.4% | 1425 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.17% | 521 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.07% | 130 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.78% | 436 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.08% | 436 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.06% | 817 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.13% | 495 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.89% | 528 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.92% | 142 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Akali

Middle Bị Akali Khắc Chế