Akali

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 55.93% 1621 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 36.16% 1048 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.18% 33 / 43 0
Play Rate 1.96% 31 / 43 0
Ban Rate 1.04% 20 / 43 0
Playerbase Average Games Played 55.77 10 / 43 0
Gold Earned 12573 34 / 43 0
Kills 9.86 4 / 43 0
Deaths 7.69 41 / 43 0
Assists 6.06 43 / 43 1
Damage Dealt 20879 40 / 43 0
Killing Spree 4.02 7 / 43 0
Minions Killed 148.78 43 / 43 0
Tổng Thể 39 / 43 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.08% _____ 1435 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.9% | 1286 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.71% | 129 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 45.96% | 657 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.19% | 479 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 43.9% | 246 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 43.9% | 246 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.8% | 161 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.47% | 157 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 44.09% | 415 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 58.7% | 155 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 60.37% | 212 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 60.37% | 212 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Akali

Middle Bị Akali Khắc Chế