Akali

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 51.5% 2423 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 40.36% 1899 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.95% 35 / 44 4
Play Rate 2.23% 26 / 44 1
Ban Rate 1.53% 19 / 44 1
Playerbase Average Games Played 67.72 10 / 44 0
Gold Earned 12256 25 / 44 2
Kills 9.67 3 / 44 0
Deaths 7.43 42 / 44 0
Assists 5.76 44 / 44 0
Damage Dealt 20490 40 / 44 1
Killing Spree 3.99 5 / 44 1
Minions Killed 145.9 44 / 44 0
Tổng Thể 37 / 44 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.95% _____ 2096 Trận
Tỷ Lệ Thắng 60% _____ 5 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.74% | 2042 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.81% | 211 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.83% | 931 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.54% | 127 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 43.86% | 383 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.04% | 171 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.47% | 275 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.47% | 275 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.65% | 437 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.28% | 356 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.45% | 379 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.45% | 379 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Akali

Middle Bị Akali Khắc Chế