Akali

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 53.33% 1808 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 35.95% 1219 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 46.51% 42 / 46 0
Play Rate 1.77% 32 / 46 1
Ban Rate 1.06% 21 / 46 4
Playerbase Average Games Played 145.19 2 / 46 0
Gold Earned 12447 34 / 46 4
Kills 9.91 4 / 46 0
Deaths 7.69 44 / 46 0
Assists 5.98 46 / 46 0
Damage Dealt 20721 45 / 46 0
Killing Spree 4.03 8 / 46 0
Minions Killed 145.07 46 / 46 0
Tổng Thể 40 / 46 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 46.7% _____ 1608 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 4 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.85% | 1449 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.78% | 164 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.63% | 847 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.63% | 847 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 45.95% | 272 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 45.95% | 272 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.81% | 197 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.07% | 42 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.87% | 495 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.87% | 495 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.25% | 201 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.25% | 201 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Akali

Middle Bị Akali Khắc Chế