Akali

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 56.49% 3392 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 36.59% 2197 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.83% 38 / 56 21
Play Rate 2.03% 32 / 56 0
Ban Rate 2.45% 14 / 56 4
Playerbase Average Games Played NaN 32 / 56 0
Gold Earned 12205 19 / 56 3
Kills 8.05 3 / 56 0
Deaths 6.85 51 / 56 1
Assists 5.07 53 / 56 0
Damage Dealt 20123 24 / 56 1
Damage Taken 27705 28 / 56 0
Minions Killed 166.88 42 / 56 3
Tổng Thể 38 / 56 10

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.09% _____ 1931 Trận
Tỷ Lệ Thắng 37.5% _____ 8 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.92% | 1437 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.92% | 1437 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.43% | 839 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.61% | 733 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.15% | 326 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 56.96% | 237 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.56% | 232 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.68% | 220 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.59% | 846 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 56.32% | 174 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.92% | 269 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.99% | 151 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Akali

Top Bị Akali Khắc Chế