Akali

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 54.33% 3588 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 38.43% 2538 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.02% 17 / 58 2
Play Rate 2.15% 32 / 58 6
Ban Rate 2.1% 19 / 58 5
Playerbase Average Games Played 89.8 4 / 58 0
Gold Earned 12289 16 / 58 1
Kills 8.12 3 / 58 0
Deaths 6.86 52 / 58 3
Assists 5.16 55 / 58 3
Damage Dealt 20333 23 / 58 1
Damage Taken 27913 30 / 58 1
Minions Killed 168.03 45 / 58 2
Tổng Thể 28 / 58 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.89% _____ 2230 Trận
Tỷ Lệ Thắng 62.5% _____ 8 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.74% | 1604 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.2% | 883 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.67% | 943 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.16% | 853 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.77% | 326 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 57.28% | 302 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.48% | 232 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.63% | 185 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.91% | 811 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.96% | 610 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 56.36% | 330 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 56.36% | 330 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Akali

Top Bị Akali Khắc Chế