Alistar

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 88.98% 4324 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.62% 21 / 29 6
Play Rate 4% 16 / 29 1
Ban Rate 0.43% 20 / 29 0
Playerbase Average Games Played NaN 16 / 29 0
Gold Earned 9337 27 / 29 1
Assists 13.69 13 / 29 0
Deaths 5.74 13 / 29 1
Kills 1.96 21 / 29 0
Heal 10537.85 5 / 29 0
Pink Wards Bought 2.05 14 / 29 1
Wards Placed 19.6 17 / 29 0
Wards Killed 3.17 20 / 29 1
Damage Dealt 8262 22 / 29 0
Tổng Thể 21 / 29 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.79% _____ 4083 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.39% | 3397 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.08% | 893 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.49% | 2172 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.49% | 2172 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Giáp +0.91 giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 49.81% | 269 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 55.12% | 156 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.87% | 281 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.04% | 224 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.88% | 3546 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50% | 218 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 50.79% | 313 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 51% | 149 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Alistar

Support Bị Alistar Khắc Chế

ADC Khắc Chế Alistar

ADC Bị Alistar Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Alistar

ADC Hiệu Quả Tốt Với Alistar