Alistar

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 90.44% 5120 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.58% 19 / 28 2
Play Rate 4.4% 18 / 28 2
Ban Rate 0.52% 15 / 28 1
Playerbase Average Games Played 44.22 16 / 28 0
Gold Earned 9632 25 / 28 1
Assists 14.28 13 / 28 0
Deaths 6.26 10 / 28 0
Kills 1.75 23 / 28 0
Heal 8710.56 7 / 28 0
Pink Wards Bought 1.91 15 / 28 1
Wards Placed 21.04 11 / 28 1
Wards Killed 3.43 18 / 28 1
Damage Dealt 7874 23 / 28 0
Tổng Thể 21 / 28 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.62% _____ 4873 Trận
Tỷ Lệ Thắng 83.33% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.16% | 4540 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.8% | 534 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.1% | 2437 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.1% | 2437 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Giáp +0.91 giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 51.95% | 281 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Giáp +0.91 giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 51.95% | 281 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.84% | 288 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.28% | 219 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50% | 4152 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50% | 4152 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 52.17% | 322 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 55% | 160 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Alistar

Support Bị Alistar Khắc Chế

ADC Khắc Chế Alistar

ADC Bị Alistar Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Alistar

ADC Hiệu Quả Tốt Với Alistar