Alistar

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 90.18% 3428 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.13% 21 / 27 2
Play Rate 4.14% 17 / 27 1
Ban Rate 0.47% 16 / 27 1
Playerbase Average Games Played 44.22 16 / 27 0
Gold Earned 9707 24 / 27 0
Assists 14.09 13 / 27 0
Deaths 6.14 11 / 27 1
Kills 1.81 21 / 27 1
Heal 8998.54 7 / 27 0
Pink Wards Bought 1.99 15 / 27 0
Wards Placed 21.48 11 / 27 0
Wards Killed 3.48 19 / 27 1
Damage Dealt 8240 21 / 27 1
Tổng Thể 22 / 27 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.43% _____ 3266 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.52% | 3089 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.52% | 3089 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.81% | 1632 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.81% | 1632 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.96% | 189 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.96% | 189 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.01% | 167 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.34% | 110 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.55% | 2842 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.55% | 2842 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 53.46% | 202 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 53.46% | 202 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Alistar

Support Bị Alistar Khắc Chế

ADC Khắc Chế Alistar

ADC Bị Alistar Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Alistar

ADC Hiệu Quả Tốt Với Alistar