Alistar

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 89.69% 4685 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.39% 15 / 28 2
Play Rate 3.97% 17 / 28 1
Ban Rate 0.52% 20 / 28 2
Playerbase Average Games Played 44.61 17 / 28 0
Gold Earned 9340 27 / 28 1
Assists 13.66 13 / 28 1
Deaths 5.66 13 / 28 2
Kills 1.91 20 / 28 1
Heal 10576.68 5 / 28 0
Pink Wards Bought 2.03 15 / 28 2
Wards Placed 19.84 17 / 28 2
Wards Killed 3.1 21 / 28 2
Damage Dealt 8153 21 / 28 0
Tổng Thể 20 / 28 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.44% _____ 4466 Trận
Tỷ Lệ Thắng 62.5% _____ 8 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.22% | 3721 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.92% | 909 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.43% | 2401 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.45% | 461 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.77% | 285 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Giáp +0.91 giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 51.8% | 249 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.03% | 319 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.42% | 265 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.79% | 3847 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.71% | 210 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 48.63% | 294 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 49.68% | 161 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Alistar

Support Bị Alistar Khắc Chế

ADC Khắc Chế Alistar

ADC Bị Alistar Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Alistar

ADC Hiệu Quả Tốt Với Alistar