Amumu

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 94.6% 5960 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.25% 5 / 45 3
Play Rate 5.05% 11 / 45 2
Ban Rate 1.38% 21 / 45 5
Playerbase Average Games Played 31.38 30 / 45 0
Gold Earned 11327 35 / 45 2
Kills 4.46 42 / 45 3
Deaths 5.4 10 / 45 3
Assists 11.09 7 / 45 1
Damage Dealt 13949 35 / 45 2
Damage Taken 30450 26 / 45 0
Team Jungle CS 52.63 11 / 45 3
Counter Jungle CS 26.56 30 / 45 1
Tổng Thể 10 / 45 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.28% _____ 5643 Trận
Tỷ Lệ Thắng 48% _____ 25 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.34% | 5911 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.34% | 5911 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.43% | 632 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.39% | 532 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 55.34% | 1151 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 55.35% | 224 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.28% | 294 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.34% | 145 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.46% | 5123 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.78% | 489 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 54.44% | 259 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 54.44% | 259 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Amumu

Jungle Bị Amumu Khắc Chế