Amumu

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 95.13% 5030 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.18% 12 / 45 7
Play Rate 4.66% 12 / 45 1
Ban Rate 0.93% 23 / 45 2
Playerbase Average Games Played NaN 12 / 45 0
Gold Earned 11290 34 / 45 1
Kills 4.37 42 / 45 0
Deaths 5.47 12 / 45 2
Assists 11.21 8 / 45 1
Damage Dealt 13902 37 / 45 2
Damage Taken 30511 27 / 45 0
Team Jungle CS 52.4 13 / 45 2
Counter Jungle CS 26.33 29 / 45 1
Tổng Thể 19 / 45 9

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.18% _____ 4770 Trận
Tỷ Lệ Thắng 47.82% _____ 23 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.24% | 4996 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.24% | 4996 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.29% | 522 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.57% | 502 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.66% | 974 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.66% | 974 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.03% | 292 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.78% | 264 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.36% | 4346 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.85% | 403 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 50.94% | 159 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 50.94% | 159 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Amumu

Jungle Bị Amumu Khắc Chế