Amumu

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 94.04% 4930 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.15% 13 / 46 3
Play Rate 4.24% 14 / 46 2
Ban Rate 0.66% 25 / 46 4
Playerbase Average Games Played 28.52 32 / 46 0
Gold Earned 11810 38 / 46 0
Kills 5.09 42 / 46 2
Deaths 5.94 11 / 46 2
Assists 11.53 7 / 46 0
Damage Dealt 15588 35 / 46 0
Damage Taken 32397 26 / 46 1
Team Jungle CS 51.79 16 / 46 1
Counter Jungle CS 27.59 32 / 46 4
Tổng Thể 19 / 46 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.03% _____ 4714 Trận
Tỷ Lệ Thắng 53.33% _____ 15 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.27% | 4883 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.27% | 4883 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.19% | 516 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.07% | 362 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.96% | 872 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 55.85% | 188 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.49% | 258 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.68% | 257 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.68% | 4098 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.68% | 4098 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 57.02% | 377 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 57.02% | 377 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Amumu

Jungle Bị Amumu Khắc Chế