Amumu

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 93.65% 3335 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.65% 7 / 43 6
Play Rate 4.03% 16 / 43 2
Ban Rate 0.63% 24 / 43 1
Playerbase Average Games Played 28.52 31 / 43 0
Gold Earned 11890 34 / 43 1
Kills 5.09 38 / 43 1
Deaths 5.84 10 / 43 1
Assists 11.74 6 / 43 1
Damage Dealt 16107 30 / 43 2
Damage Taken 32776 23 / 43 1
Team Jungle CS 52.48 15 / 43 1
Counter Jungle CS 27.65 33 / 43 2
Tổng Thể 13 / 43 6

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.85% _____ 3188 Trận
Tỷ Lệ Thắng 33.33% _____ 12 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.78% | 3304 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.78% | 3304 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.75% | 309 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.93% | 236 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.35% | 555 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.54% | 127 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.91% | 180 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.58% | 33 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.19% | 2769 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.33% | 330 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 52.6% | 211 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 52.6% | 211 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Amumu

Jungle Bị Amumu Khắc Chế