Amumu

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 94.35% 5718 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.8% 11 / 51 4
Play Rate 5.59% 11 / 51 0
Ban Rate 0.89% 23 / 51 1
Playerbase Average Games Played 41.08 22 / 51 0
Gold Earned 11757 40 / 51 0
Kills 5.1 45 / 51 1
Deaths 5.81 12 / 51 2
Assists 11.6 8 / 51 0
Damage Dealt 15966 36 / 51 2
Damage Taken 31481 30 / 51 1
Team Jungle CS 50.76 20 / 51 3
Counter Jungle CS 27.69 35 / 51 3
Tổng Thể 14 / 51 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.75% _____ 5429 Trận
Tỷ Lệ Thắng 43.33% _____ 30 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.91% | 5648 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.91% | 5648 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.17% | 556 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.21% | 391 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.32% | 967 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.76% | 199 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.15% | 282 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.15% | 282 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.87% | 4692 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.82% | 602 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 53.28% | 396 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 53.28% | 396 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Amumu

Jungle Bị Amumu Khắc Chế