Anivia

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 89.34% 4821 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.78% 4 / 45 3
Play Rate 4.47% 15 / 45 2
Ban Rate 0.91% 22 / 45 3
Playerbase Average Games Played NaN 15 / 45 0
Gold Earned 12611 8 / 45 4
Kills 6.83 29 / 45 2
Deaths 4.56 2 / 45 1
Assists 7.65 23 / 45 2
Damage Dealt 22267 25 / 45 2
Killing Spree 3.86 9 / 45 2
Minions Killed 187.7 7 / 45 0
Tổng Thể 2 / 45 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.98% _____ 4577 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.64% | 2141 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.64% | 2141 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.16% | 1713 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.16% | 1713 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50.65% | 837 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 58.61% | 360 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.57% | 604 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 56.27% | 304 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.96% | 2976 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.96% | 2976 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.73% | 380 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.73% | 380 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Anivia

Middle Bị Anivia Khắc Chế