Anivia

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 86.56% 3035 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 54.82% 2 / 46 0
Play Rate 2.61% 25 / 46 4
Ban Rate 0.34% 31 / 46 0
Playerbase Average Games Played 107.51 2 / 46 0
Gold Earned 13295 9 / 46 3
Kills 7.55 29 / 46 2
Deaths 5.17 2 / 46 0
Assists 8.08 20 / 46 0
Damage Dealt 23186 27 / 46 3
Killing Spree 3.95 10 / 46 0
Minions Killed 193.02 8 / 46 4
Tổng Thể 9 / 46 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 54.88% _____ 2888 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 55.7% | 1210 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 56.04% | 339 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.14% | 1058 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.14% | 1058 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.01% | 543 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
3x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
6x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 60.79% | 176 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.61% | 348 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 57.59% | 160 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 56.38% | 1926 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 56.38% | 1926 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 47.14% | 280 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 47.14% | 280 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Anivia

Middle Bị Anivia Khắc Chế