Annie

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 74.45% 5567 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 17.33% 1296 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.84% 8 / 44 5
Play Rate 4.71% 13 / 44 2
Ban Rate 1.74% 15 / 44 5
Playerbase Average Games Played 67.58 11 / 44 0
Gold Earned 11979 33 / 44 1
Kills 7.67 15 / 44 0
Deaths 6.48 30 / 44 6
Assists 7.46 22 / 44 1
Damage Dealt 22473 22 / 44 1
Killing Spree 3.38 22 / 44 2
Minions Killed 160.4 38 / 44 1
Tổng Thể 14 / 44 10

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.72% _____ 5305 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.51% | 4203 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.51% | 4203 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.3% | 2288 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.33% | 1307 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.11% | 1254 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 54.04% | 346 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.61% | 288 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.78% | 188 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.03% | 3090 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.03% | 3090 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.7% | 441 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.7% | 441 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Annie

Middle Bị Annie Khắc Chế