Annie

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 71.12% 5533 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 21.54% 1676 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.82% 12 / 46 7
Play Rate 4.76% 15 / 46 2
Ban Rate 1.9% 17 / 46 3
Playerbase Average Games Played 77.61 6 / 46 0
Gold Earned 12632 32 / 46 0
Kills 8.41 14 / 46 0
Deaths 7.03 29 / 46 1
Assists 7.88 22 / 46 0
Damage Dealt 23720 22 / 46 2
Killing Spree 3.53 21 / 46 1
Minions Killed 164.59 39 / 46 1
Tổng Thể 16 / 46 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.97% _____ 5295 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.04% | 4059 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.32% | 324 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.84% | 2274 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.23% | 1289 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.33% | 1286 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 55.73% | 122 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.56% | 228 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.36% | 176 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.39% | 3210 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.31% | 2037 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 55.06% | 503 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 57.05% | 170 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Annie

Middle Bị Annie Khắc Chế