Annie

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 72.67% 4067 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 20.8% 1164 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.44% 10 / 43 2
Play Rate 4.91% 13 / 43 2
Ban Rate 1.76% 17 / 43 0
Playerbase Average Games Played 77.61 4 / 43 0
Gold Earned 12485 37 / 43 6
Kills 8.02 14 / 43 0
Deaths 6.87 29 / 43 1
Assists 7.8 21 / 43 0
Damage Dealt 23427 23 / 43 3
Killing Spree 3.42 21 / 43 0
Minions Killed 165.22 37 / 43 0
Tổng Thể 22 / 43 6

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.61% _____ 3898 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.64% | 2944 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 56.74% | 252 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.56% | 1600 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 57.27% | 983 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.36% | 892 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.36% | 892 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.66% | 162 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.77% | 52 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.14% | 2236 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.67% | 1642 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 46.87% | 320 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.32% | 153 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Annie

Middle Bị Annie Khắc Chế