Annie

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 71.66% 5915 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 20.18% 1666 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.22% 9 / 46 1
Play Rate 5.79% 13 / 46 2
Ban Rate 2.63% 13 / 46 2
Playerbase Average Games Played 53.07 24 / 46 0
Gold Earned 12542 29 / 46 2
Kills 8.47 14 / 46 0
Deaths 6.85 28 / 46 1
Assists 7.69 24 / 46 2
Damage Dealt 23917 19 / 46 1
Killing Spree 3.6 20 / 46 2
Minions Killed 163.12 36 / 46 2
Tổng Thể 12 / 46 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.28% _____ 5625 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.8% | 4189 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.28% | 767 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.47% | 2413 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.92% | 1350 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.66% | 1257 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 60.44% | 134 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.72% | 252 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.8% | 243 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.88% | 3523 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.88% | 3523 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.78% | 477 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 57.41% | 155 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Annie

Middle Bị Annie Khắc Chế