Annie

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 74.45% 5567 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 17.33% 1296 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 46.21% 27 / 28 3
Play Rate 1.09% 24 / 28 1
Ban Rate 1.74% 7 / 28 1
Playerbase Average Games Played 36.58 21 / 28 0
Gold Earned 10594 7 / 28 0
Assists 10.2 27 / 28 2
Deaths 7.5 28 / 28 0
Kills 4.65 4 / 28 0
Heal 1531.77 26 / 28 0
Pink Wards Bought 1.71 25 / 28 2
Wards Placed 17.93 25 / 28 0
Wards Killed 2.79 26 / 28 2
Damage Dealt 17162 6 / 28 1
Tổng Thể 27 / 28 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.07% _____ 1181 Trận
Tỷ Lệ Thắng 25% _____ 4 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.07% | 752 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.07% | 752 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.27% | 376 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.96% | 181 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.61% | 252 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.61% | 252 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 43.82% | 43 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.18% | 28 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.1% | 743 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.14% | 136 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 48.48% | 33 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 59.09% | 22 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Annie

Support Bị Annie Khắc Chế

ADC Khắc Chế Annie

ADC Bị Annie Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Annie

ADC Hiệu Quả Tốt Với Annie