Annie

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 71.12% 5533 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 21.54% 1676 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.32% 24 / 28 1
Play Rate 1.44% 24 / 28 0
Ban Rate 1.9% 7 / 28 1
Playerbase Average Games Played 28.21 21 / 28 0
Gold Earned 10837 10 / 28 0
Assists 10.58 27 / 28 0
Deaths 8.19 26 / 28 1
Kills 4.61 4 / 28 0
Heal 1552.91 25 / 28 1
Pink Wards Bought 1.52 27 / 28 0
Wards Placed 17.58 28 / 28 0
Wards Killed 2.94 27 / 28 1
Damage Dealt 16385 10 / 28 1
Tổng Thể 27 / 28 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.66% _____ 1539 Trận
Tỷ Lệ Thắng 16.66% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.89% | 906 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.89% | 906 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.72% | 461 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.72% | 461 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.71% | 348 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.71% | 348 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.38% | 48 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.14% | 47 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.03% | 883 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.37% | 135 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.14% | 54 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.54% | 22 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Annie

Support Bị Annie Khắc Chế

ADC Khắc Chế Annie

ADC Bị Annie Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Annie

ADC Hiệu Quả Tốt Với Annie