Annie

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 71.96% 5091 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 19.81% 1402 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 44.22% 28 / 29 1
Play Rate 1.29% 24 / 29 0
Ban Rate 1.8% 8 / 29 1
Playerbase Average Games Played NaN 24 / 29 0
Gold Earned 10618 7 / 29 0
Assists 10.47 26 / 29 2
Deaths 7.62 29 / 29 0
Kills 4.74 4 / 29 0
Heal 1614.47 26 / 29 1
Pink Wards Bought 1.74 25 / 29 1
Wards Placed 17.78 26 / 29 0
Wards Killed 2.9 27 / 29 0
Damage Dealt 17305 6 / 29 0
Tổng Thể 28 / 29 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 44.26% _____ 1299 Trận
Tỷ Lệ Thắng 28.57% _____ 7 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.35% | 865 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.35% | 865 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 43.58% | 390 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 43.58% | 390 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 41.54% | 284 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 41.54% | 284 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 43.11% | 50 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.11% | 27 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 44.13% | 759 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50% | 154 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 39.39% | 33 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 63.63% | 22 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Annie

Support Bị Annie Khắc Chế

ADC Khắc Chế Annie

ADC Bị Annie Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Annie

ADC Hiệu Quả Tốt Với Annie