Ashe

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 91.69% 12669 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.91% 9 / 19 2
Play Rate 11.74% 8 / 19 1
Ban Rate 0.29% 11 / 19 2
Playerbase Average Games Played NaN 8 / 19 0
Gold Earned 12550 19 / 19 1
Kills 6.24 19 / 19 0
Deaths 6.11 13 / 19 5
Assists 9.3 1 / 19 0
Damage Dealt 21106 18 / 19 0
Killing Spree 2.88 19 / 19 0
Minions Killed 186.17 15 / 19 0
Tổng Thể 17 / 19 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51% _____ 11896 Trận
Tỷ Lệ Thắng 56% _____ 25 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.99% | 12584 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.99% | 12584 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.48% | 3706 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.01% | 224 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50.79% | 3898 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
3x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
6x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 56.46% | 147 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.32% | 1178 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.32% | 1178 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.78% | 5185 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.52% | 1545 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.99% | 726 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 57.69% | 208 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Ashe

ADC Bị Ashe Khắc Chế

Support Khắc Chế Ashe

Support Bị Ashe Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Ashe

Support Hiệu Quả Tốt Với Ashe