Ashe

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 91.16% 8935 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.95% 15 / 19 1
Play Rate 10.8% 8 / 19 0
Ban Rate 0.28% 14 / 19 1
Playerbase Average Games Played 21.19 16 / 19 0
Gold Earned 12967 18 / 19 1
Kills 6.14 19 / 19 0
Deaths 6.64 11 / 19 1
Assists 9.39 2 / 19 1
Damage Dealt 20033 19 / 19 0
Killing Spree 2.73 19 / 19 0
Minions Killed 193.26 12 / 19 2
Tổng Thể 18 / 19 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.12% _____ 8563 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.09% | 8869 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.09% | 8869 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.8% | 2758 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.06% | 344 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50.06% | 2483 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
4x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
5x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50.78% | 447 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.86% | 741 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.36% | 713 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.69% | 5260 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.03% | 246 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 47.59% | 685 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.59% | 196 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Ashe

ADC Bị Ashe Khắc Chế

Support Khắc Chế Ashe

Support Bị Ashe Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Ashe

Support Hiệu Quả Tốt Với Ashe