Ashe

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 91.7% 14729 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.61% 7 / 20 5
Play Rate 12.48% 7 / 20 0
Ban Rate 0.37% 10 / 20 1
Playerbase Average Games Played 28.59 14 / 20 0
Gold Earned 12492 18 / 20 1
Kills 6.2 19 / 20 0
Deaths 6.04 8 / 20 3
Assists 9.18 1 / 20 0
Damage Dealt 21149 18 / 20 1
Killing Spree 2.9 19 / 20 0
Minions Killed 186.02 15 / 20 1
Tổng Thể 15 / 20 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.67% _____ 14023 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.63% | 14649 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.63% | 14649 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.82% | 4338 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.71% | 268 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.97% | 4533 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

8x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
1x Ngọc đỏ Bậc III: Tỉ lệ Chí mạng +0.93% tỉ lệ chí mạng
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 55.73% | 244 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.78% | 1639 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.92% | 1465 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51% | 7672 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.42% | 554 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.17% | 1023 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 56.93% | 404 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Ashe

ADC Bị Ashe Khắc Chế

Support Khắc Chế Ashe

Support Bị Ashe Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Ashe

Support Hiệu Quả Tốt Với Ashe