Aurelion Sol

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 81.96% 1018 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.42% 36 / 46 5
Play Rate 0.99% 40 / 46 1
Ban Rate 0.59% 28 / 46 3
Playerbase Average Games Played 26.81 41 / 46 0
Gold Earned 12418 37 / 46 5
Kills 7.28 33 / 46 3
Deaths 7.09 36 / 46 1
Assists 9.08 8 / 46 0
Damage Dealt 23643 20 / 46 1
Killing Spree 3.26 34 / 46 9
Minions Killed 174.4 27 / 46 1
Tổng Thể 37 / 46 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.84% _____ 952 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.47% | 576 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.28% | 177 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 43.94% | 314 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.43% | 241 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 44.61% | 130 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 44.61% | 130 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.8% | 123 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.89% | 103 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.71% | 702 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.71% | 702 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.84% | 26 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 71.42% | 21 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Aurelion Sol

Middle Bị Aurelion Sol Khắc Chế