Aurelion Sol

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 84.68% 1748 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.82% 20 / 44 9
Play Rate 1.61% 34 / 44 3
Ban Rate 0.58% 28 / 44 2
Playerbase Average Games Played 29.79 40 / 44 0
Gold Earned 12090 30 / 44 1
Kills 6.88 28 / 44 1
Deaths 6.69 37 / 44 1
Assists 9.16 7 / 44 1
Damage Dealt 23067 19 / 44 0
Killing Spree 3.29 24 / 44 2
Minions Killed 174.23 25 / 44 1
Tổng Thể 28 / 44 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.66% _____ 1625 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.16% | 646 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.16% | 646 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.5% | 505 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.5% | 505 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 53.42% | 219 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 53.42% | 219 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.97% | 202 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.51% | 168 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50% | 1370 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50% | 1370 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 46.15% | 104 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 56.52% | 23 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Aurelion Sol

Middle Bị Aurelion Sol Khắc Chế