Aurelion Sol

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 84.3% 1595 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.15% 17 / 44 3
Play Rate 1.35% 36 / 44 2
Ban Rate 0.67% 29 / 44 1
Playerbase Average Games Played 29.79 41 / 44 0
Gold Earned 12093 27 / 44 3
Kills 6.82 29 / 44 0
Deaths 6.64 35 / 44 2
Assists 9.2 5 / 44 1
Damage Dealt 23142 18 / 44 1
Killing Spree 3.28 24 / 44 1
Minions Killed 174.43 25 / 44 0
Tổng Thể 28 / 44 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.86% _____ 1496 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.97% | 555 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.97% | 555 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.63% | 552 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.54% | 368 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 56.17% | 251 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 56.17% | 251 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.84% | 177 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.79% | 136 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.36% | 1174 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.36% | 1174 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.68% | 89 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 61.53% | 52 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Aurelion Sol

Middle Bị Aurelion Sol Khắc Chế