Aurelion Sol

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 82.97% 1735 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.89% 16 / 45 2
Play Rate 1.6% 35 / 45 1
Ban Rate 0.62% 29 / 45 1
Playerbase Average Games Played NaN 35 / 45 0
Gold Earned 12127 28 / 45 1
Kills 6.97 27 / 45 2
Deaths 6.48 35 / 45 1
Assists 9.28 6 / 45 0
Damage Dealt 22762 21 / 45 3
Killing Spree 3.48 18 / 45 6
Minions Killed 174.25 25 / 45 0
Tổng Thể 26 / 45 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.7% _____ 1635 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51% | 598 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.48% | 564 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.09% | 622 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.09% | 622 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 52% | 275 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 52% | 275 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.48% | 226 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.73% | 213 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.63% | 1337 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 56.75% | 148 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 42.14% | 121 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 68.18% | 22 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Aurelion Sol

Middle Bị Aurelion Sol Khắc Chế