Azir

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 93.68% 2016 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 39.63% 44 / 44 1
Play Rate 1.85% 32 / 44 1
Ban Rate 0.51% 30 / 44 1
Playerbase Average Games Played 47.05 19 / 44 0
Gold Earned 11981 35 / 44 5
Kills 5.72 39 / 44 1
Deaths 6.64 35 / 44 1
Assists 6.59 34 / 44 6
Damage Dealt 22524 24 / 44 7
Killing Spree 2.58 41 / 44 1
Minions Killed 186.06 11 / 44 1
Tổng Thể 42 / 44 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 39.43% _____ 1907 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 40.67% | 826 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 41.07% | 168 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 41.49% | 1181 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 41.49% | 1181 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 37.75% | 249 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 37.75% | 249 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 40.77% | 227 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 40.77% | 227 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 39.91% | 1195 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 39.91% | 1195 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 44.44% | 126 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 47.82% | 23 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Azir

Middle Bị Azir Khắc Chế