Azir

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 92.76% 2141 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 45.58% 43 / 44 1
Play Rate 1.81% 31 / 44 1
Ban Rate 0.67% 28 / 44 2
Playerbase Average Games Played 47.05 19 / 44 0
Gold Earned 12067 30 / 44 5
Kills 6.08 37 / 44 2
Deaths 6.56 34 / 44 1
Assists 6.59 31 / 44 3
Damage Dealt 23087 19 / 44 5
Killing Spree 2.7 40 / 44 1
Minions Killed 185.02 11 / 44 0
Tổng Thể 43 / 44 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 45.59% _____ 2007 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.6% | 989 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.06% | 214 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 45.79% | 1380 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.29% | 171 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 42.48% | 266 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 42.48% | 266 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 44.74% | 246 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.19% | 243 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.1% | 1266 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47% | 819 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 55.75% | 113 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 55.75% | 113 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Azir

Middle Bị Azir Khắc Chế