Azir

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 93.04% 1926 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 42.36% 43 / 43 0
Play Rate 2.32% 28 / 43 2
Ban Rate 0.67% 27 / 43 1
Playerbase Average Games Played 51.46 13 / 43 0
Gold Earned 12592 32 / 43 3
Kills 6.07 40 / 43 1
Deaths 7.03 35 / 43 5
Assists 7.03 29 / 43 1
Damage Dealt 23172 25 / 43 1
Killing Spree 2.64 42 / 43 0
Minions Killed 193.35 9 / 43 1
Tổng Thể 40 / 43 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 42.52% _____ 1846 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 41.34% | 624 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.44% | 605 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 43.58% | 1278 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 43.58% | 1278 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 40.54% | 185 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 40.54% | 185 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 41.94% | 194 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 44.07% | 59 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 42.7% | 1234 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 42.7% | 1234 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 43.71% | 183 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 43.71% | 183 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Azir

Middle Bị Azir Khắc Chế