Azir

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 91.66% 2638 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 43.82% 45 / 46 1
Play Rate 2.58% 25 / 46 3
Ban Rate 0.65% 25 / 46 2
Playerbase Average Games Played 67.69 14 / 46 0
Gold Earned 12430 36 / 46 1
Kills 6.34 41 / 46 1
Deaths 7.06 35 / 46 1
Assists 6.83 34 / 46 2
Damage Dealt 23121 29 / 46 3
Killing Spree 2.71 45 / 46 0
Minions Killed 187.43 9 / 46 2
Tổng Thể 41 / 46 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 43.83% _____ 2507 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 43.7% | 993 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 45.92% | 564 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 44.34% | 1734 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.09% | 155 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 42.65% | 286 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
3x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
6x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.35% | 154 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 44.9% | 279 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 44.9% | 279 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 43.98% | 1737 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 43.98% | 1737 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 43.14% | 197 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.6% | 127 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Azir

Middle Bị Azir Khắc Chế