Azir

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 93.72% 2897 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 42.38% 46 / 46 0
Play Rate 2.49% 26 / 46 0
Ban Rate 0.61% 28 / 46 1
Playerbase Average Games Played 51.46 15 / 46 0
Gold Earned 12679 30 / 46 7
Kills 6.4 42 / 46 1
Deaths 7.09 31 / 46 3
Assists 7.06 30 / 46 1
Damage Dealt 23125 28 / 46 0
Killing Spree 2.74 45 / 46 2
Minions Killed 191.78 11 / 46 1
Tổng Thể 42 / 46 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 42.26% _____ 2742 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 44.61% | 937 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.04% | 417 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 43.69% | 1863 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 43.69% | 1863 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 38.34% | 339 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
3x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
6x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 55.1% | 147 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 40.65% | 276 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 44.79% | 186 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 42.82% | 1847 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 42.82% | 1847 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 42.91% | 240 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 42.91% | 240 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Azir

Middle Bị Azir Khắc Chế