Bard

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 93.48% 7289 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.65% 15 / 33 1
Play Rate 6.72% 11 / 33 0
Ban Rate 0.4% 22 / 33 2
Playerbase Average Games Played 55.04 13 / 33 0
Gold Earned 10415 11 / 33 0
Assists 14.1 12 / 33 0
Deaths 6.11 21 / 33 1
Kills 3.59 9 / 33 1
Heal 6587.75 11 / 33 2
Pink Wards Bought 2.24 10 / 33 0
Wards Placed 20.68 9 / 33 2
Wards Killed 4.31 7 / 33 0
Damage Dealt 14443 11 / 33 1
Tổng Thể 10 / 33 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.84% _____ 6848 Trận
Tỷ Lệ Thắng 60% _____ 10 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.71% | 3668 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.71% | 3668 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.12% | 2227 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.76% | 478 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.78% | 932 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.97% | 152 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.83% | 589 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.49% | 162 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.9% | 6329 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.18% | 241 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 52.78% | 951 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 65.51% | 145 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Bard

Support Bị Bard Khắc Chế

ADC Khắc Chế Bard

ADC Bị Bard Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Bard

ADC Hiệu Quả Tốt Với Bard