Bard

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 92.97% 8644 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.71% 12 / 28 3
Play Rate 7.32% 10 / 28 1
Ban Rate 0.55% 18 / 28 2
Playerbase Average Games Played 55.04 12 / 28 0
Gold Earned 10381 9 / 28 1
Assists 13.83 12 / 28 0
Deaths 6.12 18 / 28 1
Kills 3.61 8 / 28 0
Heal 6594.21 10 / 28 1
Pink Wards Bought 2.28 7 / 28 2
Wards Placed 20.4 10 / 28 2
Wards Killed 4.14 4 / 28 2
Damage Dealt 14371 10 / 28 0
Tổng Thể 7 / 28 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.89% _____ 8197 Trận
Tỷ Lệ Thắng 40% _____ 5 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.54% | 4520 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.54% | 4520 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.5% | 2743 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.04% | 642 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.45% | 1203 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 54.93% | 233 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.02% | 777 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.02% | 777 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.81% | 7646 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.81% | 7646 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 50.46% | 977 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 55.55% | 153 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Bard

Support Bị Bard Khắc Chế

ADC Khắc Chế Bard

ADC Bị Bard Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Bard

ADC Hiệu Quả Tốt Với Bard