Bard

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 94.76% 4473 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.5% 22 / 27 5
Play Rate 5.4% 14 / 27 2
Ban Rate 0.4% 18 / 27 0
Playerbase Average Games Played 44.24 15 / 27 0
Gold Earned 10419 13 / 27 2
Assists 14.41 12 / 27 2
Deaths 6.45 17 / 27 0
Kills 2.81 12 / 27 1
Heal 7012.37 10 / 27 0
Pink Wards Bought 2.17 9 / 27 1
Wards Placed 21.44 12 / 27 4
Wards Killed 4.45 7 / 27 0
Damage Dealt 12276 14 / 27 1
Tổng Thể 16 / 27 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.71% _____ 4275 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.81% | 3210 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.81% | 3210 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.93% | 1355 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.49% | 301 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.21% | 557 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.21% | 557 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.88% | 322 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.2% | 144 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.86% | 3959 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.86% | 3959 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 48.79% | 496 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 50.78% | 128 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Bard

Support Bị Bard Khắc Chế

ADC Khắc Chế Bard

ADC Bị Bard Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Bard

ADC Hiệu Quả Tốt Với Bard