Bard

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 95.6% 6141 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 45.88% 27 / 28 4
Play Rate 6.01% 14 / 28 3
Ban Rate 0.4% 17 / 28 1
Playerbase Average Games Played 48.73 18 / 28 0
Gold Earned 10331 14 / 28 1
Assists 14.35 12 / 28 1
Deaths 6.62 19 / 28 0
Kills 2.87 11 / 28 2
Heal 6675.28 10 / 28 0
Pink Wards Bought 1.92 7 / 28 1
Wards Placed 20.33 7 / 28 1
Wards Killed 4.09 6 / 28 1
Damage Dealt 12293 14 / 28 1
Tổng Thể 16 / 28 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 45.97% _____ 5816 Trận
Tỷ Lệ Thắng 28.57% _____ 7 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.35% | 4077 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.2% | 2004 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 43.74% | 1957 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.64% | 746 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 44.63% | 717 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.01% | 134 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.13% | 379 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.13% | 379 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.9% | 5402 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.05% | 304 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 45.78% | 629 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 48.45% | 388 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Bard

Support Bị Bard Khắc Chế

ADC Khắc Chế Bard

ADC Bị Bard Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Bard

ADC Hiệu Quả Tốt Với Bard