Blitzcrank

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 90% 12113 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.43% 5 / 29 6
Play Rate 11.23% 4 / 29 2
Ban Rate 6.95% 2 / 29 1
Playerbase Average Games Played NaN 4 / 29 0
Gold Earned 9719 16 / 29 1
Assists 13.33 16 / 29 0
Deaths 5.85 16 / 29 2
Kills 2.57 16 / 29 0
Heal 3884.96 17 / 29 0
Pink Wards Bought 1.75 24 / 29 0
Wards Placed 19.49 19 / 29 0
Wards Killed 3 24 / 29 1
Damage Dealt 10427 16 / 29 1
Tổng Thể 8 / 29 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.48% _____ 11436 Trận
Tỷ Lệ Thắng 46.66% _____ 15 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.39% | 6897 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.1% | 5007 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.17% | 5037 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.86% | 414 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.37% | 1271 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +0.59 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 61.24% | 129 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.62% | 676 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.74% | 185 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.35% | 9013 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.35% | 9013 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 52.1% | 760 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 61.11% | 198 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Blitzcrank

Support Bị Blitzcrank Khắc Chế

ADC Khắc Chế Blitzcrank

ADC Bị Blitzcrank Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Blitzcrank

ADC Hiệu Quả Tốt Với Blitzcrank