Blitzcrank

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 91.54% 9871 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.85% 4 / 27 1
Play Rate 11.93% 2 / 27 0
Ban Rate 6.31% 2 / 27 1
Playerbase Average Games Played 39.52 18 / 27 0
Gold Earned 10119 16 / 27 0
Assists 13.8 16 / 27 1
Deaths 6.25 13 / 27 0
Kills 2.52 15 / 27 0
Heal 4037.76 13 / 27 1
Pink Wards Bought 1.71 23 / 27 2
Wards Placed 20.96 17 / 27 1
Wards Killed 3.28 23 / 27 1
Damage Dealt 10669 16 / 27 0
Tổng Thể 4 / 27 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.13% _____ 9342 Trận
Tỷ Lệ Thắng 51.72% _____ 29 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.45% | 7349 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.73% | 2346 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.61% | 3855 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.68% | 344 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.54% | 973 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 57.14% | 196 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.37% | 528 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.37% | 528 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.47% | 7141 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.47% | 7141 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 60% | 545 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 60% | 545 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Blitzcrank

Support Bị Blitzcrank Khắc Chế

ADC Khắc Chế Blitzcrank

ADC Bị Blitzcrank Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Blitzcrank

ADC Hiệu Quả Tốt Với Blitzcrank