Blitzcrank

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 90.39% 12590 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.9% 11 / 28 4
Play Rate 10.67% 6 / 28 2
Ban Rate 6.82% 3 / 28 1
Playerbase Average Games Played 41.2 18 / 28 0
Gold Earned 9671 17 / 28 1
Assists 13.03 16 / 28 0
Deaths 5.92 17 / 28 2
Kills 2.52 15 / 28 0
Heal 3880.2 17 / 28 2
Pink Wards Bought 1.75 23 / 28 5
Wards Placed 19.6 19 / 28 6
Wards Killed 3.02 23 / 28 2
Damage Dealt 10279 16 / 28 0
Tổng Thể 11 / 28 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.99% _____ 11920 Trận
Tỷ Lệ Thắng 46.66% _____ 15 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.23% | 7325 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.19% | 5069 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.56% | 5083 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.38% | 472 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.89% | 1397 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 55.48% | 164 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.32% | 773 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.7% | 187 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.57% | 9259 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.8% | 489 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 50.37% | 675 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 61.71% | 128 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Blitzcrank

Support Bị Blitzcrank Khắc Chế

ADC Khắc Chế Blitzcrank

ADC Bị Blitzcrank Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Blitzcrank

ADC Hiệu Quả Tốt Với Blitzcrank