Brand

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 63.22% 6400 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 31.67% 3206 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.24% 11 / 29 7
Play Rate 5.93% 15 / 29 1
Ban Rate 1.94% 5 / 29 0
Playerbase Average Games Played NaN 29 / 29 0
Gold Earned 11112 3 / 29 2
Assists 10.46 27 / 29 1
Deaths 7.2 28 / 29 1
Kills 5.15 2 / 29 0
Heal 1700.13 23 / 29 1
Pink Wards Bought 2.14 13 / 29 3
Wards Placed 20.33 10 / 29 1
Wards Killed 3.6 11 / 29 0
Damage Dealt 22778 1 / 29 0
Tổng Thể 11 / 29 6

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.54% _____ 5826 Trận
Tỷ Lệ Thắng 42.85% _____ 35 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.02% | 3983 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.02% | 3983 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.36% | 3109 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.71% | 129 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50.17% | 1455 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50.55% | 360 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.72% | 481 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.09% | 444 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.81% | 4279 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.93% | 521 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.48% | 591 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.48% | 591 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Brand

Support Bị Brand Khắc Chế

ADC Khắc Chế Brand

ADC Bị Brand Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Brand

ADC Hiệu Quả Tốt Với Brand