Brand

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 63.3% 6403 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 31.57% 3194 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.53% 4 / 28 1
Play Rate 5.42% 16 / 28 1
Ban Rate 1.87% 5 / 28 1
Playerbase Average Games Played 44.73 16 / 28 0
Gold Earned 11201 1 / 28 1
Assists 10.55 25 / 28 3
Deaths 7.2 26 / 28 0
Kills 5.19 2 / 28 0
Heal 1682.23 23 / 28 1
Pink Wards Bought 2.21 10 / 28 0
Wards Placed 20.35 11 / 28 2
Wards Killed 3.7 11 / 28 1
Damage Dealt 22956 1 / 28 0
Tổng Thể 5 / 28 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.52% _____ 5881 Trận
Tỷ Lệ Thắng 45% _____ 40 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.66% | 3900 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.66% | 3900 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.48% | 3100 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 58.78% | 148 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.53% | 1378 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 54.93% | 162 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.75% | 491 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.75% | 491 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.67% | 4266 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.25% | 494 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.89% | 553 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 57.83% | 185 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Brand

Support Bị Brand Khắc Chế

ADC Khắc Chế Brand

ADC Bị Brand Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Brand

ADC Hiệu Quả Tốt Với Brand