Brand

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 64.72% 5269 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 29.91% 2435 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.26% 9 / 27 3
Play Rate 6.37% 13 / 27 1
Ban Rate 2.51% 5 / 27 1
Playerbase Average Games Played 36.04 20 / 27 0
Gold Earned 11637 3 / 27 0
Assists 10.99 25 / 27 1
Deaths 7.93 25 / 27 0
Kills 5.06 3 / 27 1
Heal 1783.82 22 / 27 2
Pink Wards Bought 2.05 14 / 27 1
Wards Placed 21.57 8 / 27 4
Wards Killed 3.97 10 / 27 1
Damage Dealt 23082 2 / 27 1
Tổng Thể 5 / 27 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.2% _____ 4830 Trận
Tỷ Lệ Thắng 42.85% _____ 28 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.13% | 3299 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.58% | 1927 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.57% | 2439 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.55% | 122 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.42% | 1159 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 56.93% | 137 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.51% | 312 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.7% | 311 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.27% | 3489 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.55% | 521 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.56% | 482 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.56% | 482 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Brand

Support Bị Brand Khắc Chế

ADC Khắc Chế Brand

ADC Bị Brand Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Brand

ADC Hiệu Quả Tốt Với Brand