Brand

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 63.3% 6403 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 31.57% 3194 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.47% 11 / 44 5
Play Rate 2.7% 24 / 44 0
Ban Rate 1.87% 13 / 44 4
Playerbase Average Games Played 55.05 15 / 44 0
Gold Earned 11883 36 / 44 2
Kills 7.19 23 / 44 1
Deaths 6.31 24 / 44 5
Assists 8.05 14 / 44 1
Damage Dealt 26087 6 / 44 1
Killing Spree 3.21 27 / 44 2
Minions Killed 154.51 40 / 44 1
Tổng Thể 19 / 44 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.33% _____ 3035 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.16% | 2109 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.46% | 446 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.01% | 1160 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.01% | 1160 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.03% | 678 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.03% | 678 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.24% | 203 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.32% | 138 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.31% | 2035 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.75% | 1012 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.26% | 205 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.26% | 205 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Brand

Middle Bị Brand Khắc Chế