Brand

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 60.9% 5322 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 33.86% 2959 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.26% 16 / 44 7
Play Rate 2.73% 24 / 44 0
Ban Rate 1.6% 18 / 44 2
Playerbase Average Games Played 55.05 15 / 44 0
Gold Earned 11990 34 / 44 3
Kills 7.27 22 / 44 0
Deaths 6.45 30 / 44 2
Assists 8.2 16 / 44 1
Damage Dealt 26783 5 / 44 0
Killing Spree 3.24 28 / 44 3
Minions Killed 155.36 41 / 44 0
Tổng Thể 25 / 44 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.29% _____ 2813 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.11% | 1974 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.5% | 400 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.69% | 1019 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.69% | 1019 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.45% | 686 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 56.96% | 158 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.55% | 168 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.92% | 34 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.79% | 1813 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.46% | 993 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.43% | 192 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.43% | 192 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Brand

Middle Bị Brand Khắc Chế