Brand

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 61.18% 7224 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 32.87% 3881 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.98% 23 / 46 8
Play Rate 3.8% 19 / 46 2
Ban Rate 3.68% 11 / 46 0
Playerbase Average Games Played 48.33 27 / 46 0
Gold Earned 12433 35 / 46 0
Kills 7.86 23 / 46 0
Deaths 6.9 29 / 46 6
Assists 8.34 17 / 46 0
Damage Dealt 27315 6 / 46 0
Killing Spree 3.33 29 / 46 0
Minions Killed 158.54 40 / 46 0
Tổng Thể 23 / 46 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.95% _____ 3717 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.47% | 2395 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.65% | 430 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.51% | 1448 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 59.21% | 228 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.73% | 859 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.64% | 151 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.09% | 287 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.05% | 133 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.91% | 2563 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.91% | 2563 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.98% | 251 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.98% | 251 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Brand

Middle Bị Brand Khắc Chế