Brand

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 63.22% 6400 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 31.67% 3206 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.99% 11 / 45 0
Play Rate 2.97% 24 / 45 0
Ban Rate 1.94% 14 / 45 0
Playerbase Average Games Played NaN 24 / 45 0
Gold Earned 12012 35 / 45 1
Kills 7.27 20 / 45 3
Deaths 6.41 28 / 45 3
Assists 8.17 15 / 45 0
Damage Dealt 26741 5 / 45 1
Killing Spree 3.27 24 / 45 3
Minions Killed 155.1 41 / 45 0
Tổng Thể 15 / 45 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.34% _____ 3032 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.39% | 2148 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.06% | 454 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.06% | 1208 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.06% | 1208 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.26% | 674 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.26% | 674 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.34% | 198 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.58% | 193 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.55% | 2000 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.55% | 2000 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 47.75% | 245 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 47.75% | 245 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Brand

Middle Bị Brand Khắc Chế