Brand

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 64.72% 5269 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 29.91% 2435 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.62% 13 / 43 6
Play Rate 2.94% 24 / 43 0
Ban Rate 2.51% 13 / 43 0
Playerbase Average Games Played 38.88 23 / 43 0
Gold Earned 12626 31 / 43 1
Kills 7.57 22 / 43 3
Deaths 6.9 31 / 43 1
Assists 8.7 12 / 43 1
Damage Dealt 27895 4 / 43 2
Killing Spree 3.25 27 / 43 2
Minions Killed 162.89 38 / 43 1
Tổng Thể 19 / 43 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.96% _____ 2340 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.97% | 1546 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.1% | 292 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.15% | 841 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.18% | 194 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.08% | 546 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.08% | 546 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.8% | 165 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.62% | 91 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.38% | 1572 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.76% | 756 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.33% | 224 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.33% | 224 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Brand

Middle Bị Brand Khắc Chế