Braum

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 93.6% 7603 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.75% 8 / 33 5
Play Rate 7.01% 10 / 33 0
Ban Rate 0.72% 18 / 33 2
Playerbase Average Games Played 55.96 12 / 33 0
Gold Earned 9388 29 / 33 0
Assists 15.1 4 / 33 2
Deaths 5.29 6 / 33 1
Kills 1.48 30 / 33 1
Heal 5079.41 14 / 33 0
Pink Wards Bought 2.13 15 / 33 4
Wards Placed 20.19 17 / 33 1
Wards Killed 3.45 19 / 33 3
Damage Dealt 7587 29 / 33 0
Tổng Thể 13 / 33 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.71% _____ 7222 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 12 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.8% | 6739 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.89% | 790 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.59% | 3789 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.59% | 3789 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Giáp +0.91 giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 52.15% | 673 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 53.84% | 130 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.76% | 427 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.45% | 262 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.22% | 6572 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53% | 449 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 54.35% | 563 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 58.02% | 162 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Braum

Support Bị Braum Khắc Chế

ADC Khắc Chế Braum

ADC Bị Braum Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Braum

ADC Hiệu Quả Tốt Với Braum