Braum

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 93.44% 7879 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.29% 20 / 28 2
Play Rate 6.77% 10 / 28 0
Ban Rate 0.85% 12 / 28 0
Playerbase Average Games Played 45.97 13 / 28 0
Gold Earned 9706 24 / 28 1
Assists 15.45 6 / 28 1
Deaths 5.89 8 / 28 0
Kills 1.49 25 / 28 0
Heal 3841.47 13 / 28 0
Pink Wards Bought 1.87 17 / 28 2
Wards Placed 20.84 14 / 28 2
Wards Killed 3.47 16 / 28 2
Damage Dealt 7528 25 / 28 0
Tổng Thể 17 / 28 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.22% _____ 7511 Trận
Tỷ Lệ Thắng 40% _____ 5 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.2% | 7479 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.2% | 7479 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.62% | 3877 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.13% | 359 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Giáp +0.91 giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 53.05% | 622 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 57.02% | 121 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.1% | 419 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.1% | 419 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.43% | 6765 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50% | 518 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 52.81% | 426 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 52.94% | 187 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Braum

Support Bị Braum Khắc Chế

ADC Khắc Chế Braum

ADC Bị Braum Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Braum

ADC Hiệu Quả Tốt Với Braum