Braum

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 93.67% 5860 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.81% 14 / 27 6
Play Rate 7.08% 10 / 27 0
Ban Rate 0.79% 12 / 27 0
Playerbase Average Games Played 45.97 13 / 27 0
Gold Earned 9844 22 / 27 1
Assists 15.6 4 / 27 2
Deaths 5.71 8 / 27 0
Kills 1.53 24 / 27 0
Heal 4042.76 12 / 27 1
Pink Wards Bought 2.06 13 / 27 4
Wards Placed 21.55 9 / 27 5
Wards Killed 3.73 15 / 27 1
Damage Dealt 7865 24 / 27 0
Tổng Thể 14 / 27 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.91% _____ 5602 Trận
Tỷ Lệ Thắng 66.66% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.92% | 5585 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.92% | 5585 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.44% | 2865 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.44% | 2865 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Giáp +0.91 giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 53.06% | 473 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Giáp +0.91 giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 53.06% | 473 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.49% | 288 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.65% | 181 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.92% | 5000 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 56.44% | 225 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 52.04% | 342 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 57.55% | 172 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Braum

Support Bị Braum Khắc Chế

ADC Khắc Chế Braum

ADC Bị Braum Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Braum

ADC Hiệu Quả Tốt Với Braum