Braum

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 93.18% 8650 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.44% 19 / 28 5
Play Rate 8.47% 8 / 28 1
Ban Rate 1.1% 11 / 28 1
Playerbase Average Games Played 71.75 7 / 28 0
Gold Earned 9637 23 / 28 0
Assists 15.3 6 / 28 1
Deaths 5.78 8 / 28 1
Kills 1.49 25 / 28 0
Heal 3796.6 13 / 28 1
Pink Wards Bought 1.75 12 / 28 2
Wards Placed 19.97 10 / 28 2
Wards Killed 3.25 15 / 28 4
Damage Dealt 7611 24 / 28 0
Tổng Thể 15 / 28 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.55% _____ 8264 Trận
Tỷ Lệ Thắng 33.33% _____ 9 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.39% | 8136 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.39% | 8136 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.56% | 4295 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.97% | 168 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Giáp +0.91 giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 50.07% | 661 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.91% | 183 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.49% | 424 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.67% | 360 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.52% | 7421 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.48% | 564 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 49.47% | 473 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 54.67% | 139 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Braum

Support Bị Braum Khắc Chế

ADC Khắc Chế Braum

ADC Bị Braum Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Braum

ADC Hiệu Quả Tốt Với Braum