Caitlyn

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 95.48% 36859 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.13% 6 / 20 2
Play Rate 31.24% 1 / 20 0
Ban Rate 9.84% 2 / 20 2
Playerbase Average Games Played 43.21 9 / 20 0
Gold Earned 12998 10 / 20 0
Kills 6.86 16 / 20 1
Deaths 5.83 5 / 20 0
Assists 7.75 10 / 20 0
Damage Dealt 23777 8 / 20 0
Killing Spree 3.3 15 / 20 1
Minions Killed 202.05 2 / 20 0
Tổng Thể 3 / 20 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.21% _____ 35518 Trận
Tỷ Lệ Thắng 33.33% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.14% | 36707 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.14% | 36707 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.96% | 8712 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.42% | 716 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.81% | 11215 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 56.4% | 539 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.62% | 3649 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.79% | 998 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.68% | 22451 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.28% | 13138 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.05% | 1871 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 63.5% | 359 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Caitlyn

ADC Bị Caitlyn Khắc Chế

Support Khắc Chế Caitlyn

Support Bị Caitlyn Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Caitlyn

Support Hiệu Quả Tốt Với Caitlyn