Caitlyn

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 95.28% 33109 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.05% 5 / 19 1
Play Rate 30.69% 1 / 19 0
Ban Rate 16.38% 2 / 19 0
Playerbase Average Games Played NaN 1 / 19 0
Gold Earned 12992 10 / 19 0
Kills 6.92 16 / 19 0
Deaths 5.83 5 / 19 0
Assists 7.68 11 / 19 1
Damage Dealt 23850 7 / 19 1
Killing Spree 3.32 16 / 19 1
Minions Killed 200.63 2 / 19 0
Tổng Thể 3 / 19 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.24% _____ 31564 Trận
Tỷ Lệ Thắng 28.57% _____ 35 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.1% | 32954 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.1% | 32954 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.97% | 8578 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.89% | 628 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.87% | 10187 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 55.09% | 1267 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.31% | 1737 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.84% | 690 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.8% | 17455 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.67% | 11702 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.86% | 1683 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 61.53% | 143 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Caitlyn

ADC Bị Caitlyn Khắc Chế

Support Khắc Chế Caitlyn

Support Bị Caitlyn Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Caitlyn

Support Hiệu Quả Tốt Với Caitlyn