Caitlyn

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 94.74% 16130 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.54% 6 / 19 7
Play Rate 19.5% 3 / 19 0
Ban Rate 2.38% 7 / 19 2
Playerbase Average Games Played 35.99 9 / 19 0
Gold Earned 13355 12 / 19 2
Kills 6.77 17 / 19 0
Deaths 6.28 7 / 19 0
Assists 8.04 11 / 19 1
Damage Dealt 23049 11 / 19 0
Killing Spree 3.11 17 / 19 0
Minions Killed 206.09 2 / 19 0
Tổng Thể 7 / 19 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.61% _____ 15557 Trận
Tỷ Lệ Thắng 66.66% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.59% | 16016 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.59% | 16016 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.63% | 3173 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 58.96% | 407 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.16% | 4319 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
3x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
6x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 58.01% | 181 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.28% | 1732 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.96% | 750 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.21% | 10678 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.25% | 4865 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.83% | 1234 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 60.84% | 189 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Caitlyn

ADC Bị Caitlyn Khắc Chế

Support Khắc Chế Caitlyn

Support Bị Caitlyn Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Caitlyn

Support Hiệu Quả Tốt Với Caitlyn