Caitlyn

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 95.24% 31568 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.34% 4 / 19 1
Play Rate 29.12% 1 / 19 2
Ban Rate 4.81% 4 / 19 0
Playerbase Average Games Played 43.21 9 / 19 0
Gold Earned 13013 10 / 19 1
Kills 6.88 17 / 19 0
Deaths 5.92 5 / 19 0
Assists 7.81 10 / 19 0
Damage Dealt 24182 8 / 19 2
Killing Spree 3.31 16 / 19 1
Minions Killed 202.1 2 / 19 0
Tổng Thể 3 / 19 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.42% _____ 30229 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 14 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.37% | 31403 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.37% | 31403 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.54% | 6940 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.56% | 320 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 53.45% | 9052 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 56.21% | 386 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.57% | 2948 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.25% | 658 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.44% | 20033 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.44% | 20033 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.31% | 1749 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 60.86% | 138 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Caitlyn

ADC Bị Caitlyn Khắc Chế

Support Khắc Chế Caitlyn

Support Bị Caitlyn Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Caitlyn

Support Hiệu Quả Tốt Với Caitlyn