Caitlyn

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 94.91% 27460 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.86% 6 / 19 4
Play Rate 26.89% 1 / 19 0
Ban Rate 6.63% 4 / 19 1
Playerbase Average Games Played 44.53 9 / 19 0
Gold Earned 13354 13 / 19 3
Kills 6.98 16 / 19 0
Deaths 6.35 5 / 19 0
Assists 8.08 11 / 19 1
Damage Dealt 23052 11 / 19 2
Killing Spree 3.19 16 / 19 0
Minions Killed 203.71 3 / 19 1
Tổng Thể 6 / 19 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.91% _____ 26551 Trận
Tỷ Lệ Thắng 25% _____ 4 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.9% | 27280 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.9% | 27280 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.97% | 5331 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 61.88% | 244 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.42% | 7697 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
5x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
4x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 54.52% | 398 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.2% | 3004 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.28% | 1453 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.8% | 19706 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.16% | 7375 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.88% | 2763 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 56.28% | 183 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Caitlyn

ADC Bị Caitlyn Khắc Chế

Support Khắc Chế Caitlyn

Support Bị Caitlyn Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Caitlyn

Support Hiệu Quả Tốt Với Caitlyn