Camille

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 83.1% 2449 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.12% 45 / 56 3
Play Rate 2.27% 28 / 56 3
Ban Rate 4.02% 8 / 56 0
Playerbase Average Games Played NaN 28 / 56 0
Gold Earned 11737 43 / 56 1
Kills 6.73 16 / 56 2
Deaths 6.66 48 / 56 2
Assists 6.24 32 / 56 2
Damage Dealt 18976 34 / 56 8
Damage Taken 28104 27 / 56 0
Minions Killed 161.95 47 / 56 0
Tổng Thể 40 / 56 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.04% _____ 2230 Trận
Tỷ Lệ Thắng 71.42% _____ 7 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.23% | 2335 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.23% | 2335 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51% | 349 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51% | 349 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 47.85% | 535 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 49.6% | 127 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.54% | 255 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.87% | 174 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.8% | 1215 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.8% | 1215 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 45.17% | 228 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 45.17% | 228 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Camille

Top Bị Camille Khắc Chế