Camille

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 69.96% 3234 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 19.86% 918 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 46.41% 51 / 56 35
Play Rate 2.78% 27 / 56 7
Ban Rate 61.34% 1 / 56 0
Playerbase Average Games Played 11.6 55 / 56 0
Gold Earned 12263 43 / 56 8
Kills 7.21 15 / 56 6
Deaths 7.44 51 / 56 5
Assists 6.75 29 / 56 6
Damage Dealt 19648 43 / 56 10
Damage Taken 30898 27 / 56 0
Minions Killed 164.36 52 / 56 1
Tổng Thể 40 / 56 23

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 46.34% _____ 3010 Trận
Tỷ Lệ Thắng 33.33% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.69% | 2981 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.69% | 2981 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.29% | 581 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.2% | 250 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 46.36% | 537 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 46.36% | 537 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.99% | 190 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.54% | 142 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.26% | 2300 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.26% | 2300 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 47.68% | 281 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 47.68% | 281 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Camille

Top Bị Camille Khắc Chế