Camille

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 63.72% 3772 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 28.9% 1711 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.06% 18 / 55 10
Play Rate 3.69% 19 / 55 1
Ban Rate 71.36% 1 / 55 1
Playerbase Average Games Played 0 55 / 55 0
Gold Earned 12291 41 / 55 1
Kills 7.78 9 / 55 2
Deaths 7.11 49 / 55 3
Assists 6.69 29 / 55 5
Damage Dealt 20608 32 / 55 9
Damage Taken 30312 26 / 55 5
Minions Killed 160.52 51 / 55 0
Tổng Thể 24 / 55 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.07% _____ 3546 Trận
Tỷ Lệ Thắng 75% _____ 4 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.21% | 3364 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.21% | 3364 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.03% | 776 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.13% | 292 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 51.71% | 582 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 57.55% | 139 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.77% | 255 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.77% | 255 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.35% | 2656 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.54% | 363 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 55.79% | 276 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 55.79% | 276 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Camille

Top Bị Camille Khắc Chế