Camille

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 82.58% 2963 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.01% 51 / 58 3
Play Rate 2.73% 29 / 58 2
Ban Rate 10.19% 6 / 58 2
Playerbase Average Games Played 20.05 54 / 58 0
Gold Earned 11632 43 / 58 7
Kills 6.53 20 / 58 4
Deaths 6.83 53 / 58 1
Assists 6.42 29 / 58 2
Damage Dealt 18578 44 / 58 8
Damage Taken 28063 28 / 58 3
Minions Killed 159.95 52 / 58 1
Tổng Thể 42 / 58 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 46.96% _____ 2702 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.99% | 2811 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.99% | 2811 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.36% | 391 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.07% | 313 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 47.16% | 564 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 47.16% | 564 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.53% | 287 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.84% | 237 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.53% | 1805 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.75% | 178 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 45.01% | 311 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 47.72% | 220 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Camille

Top Bị Camille Khắc Chế