Camille

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 63.72% 3772 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 28.9% 1711 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 44% 49 / 51 20
Play Rate 1.67% 28 / 51 0
Ban Rate 71.36% 1 / 51 2
Playerbase Average Games Played 0 50 / 51 0
Gold Earned 11771 39 / 51 5
Kills 7.25 21 / 51 7
Deaths 7.53 47 / 51 1
Assists 8.36 27 / 51 0
Damage Dealt 16344 32 / 51 4
Damage Taken 34515 18 / 51 1
Team Jungle CS 41.81 44 / 51 1
Counter Jungle CS 26.17 41 / 51 0
Tổng Thể 39 / 51 16

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 44.18% _____ 1598 Trận
Tỷ Lệ Thắng 75% _____ 12 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 44.14% | 1665 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 44.14% | 1665 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 44.98% | 389 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 44.98% | 389 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 46.72% | 229 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 46.72% | 229 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 44.46% | 133 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.29% | 78 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 42.87% | 940 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.02% | 531 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 43.93% | 66 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.63% | 38 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Camille

Jungle Bị Camille Khắc Chế