Camille

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 72.83% 2528 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 17.08% 593 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 40.47% 43 / 43 0
Play Rate 0.71% 41 / 43 4
Ban Rate 52.14% 1 / 43 0
Playerbase Average Games Played 14.05 40 / 43 0
Gold Earned 11711 38 / 43 4
Kills 7.02 22 / 43 6
Deaths 7.7 41 / 43 0
Assists 8.28 24 / 43 2
Damage Dealt 15793 33 / 43 3
Damage Taken 35433 15 / 43 0
Team Jungle CS 42.29 40 / 43 2
Counter Jungle CS 23.82 40 / 43 0
Tổng Thể 43 / 43 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 41.77% _____ 541 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 40.81% | 561 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 40.81% | 561 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 42.25% | 142 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 42.25% | 142 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 43.37% | 83 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 47.54% | 61 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 40.54% | 39 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 41.34% | 38 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 38.92% | 298 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 45.68% | 197 Trận
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Camille

Jungle Bị Camille Khắc Chế