Camille

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 69.96% 3234 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 19.86% 918 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 42.91% 46 / 46 17
Play Rate 0.78% 39 / 46 6
Ban Rate 61.34% 1 / 46 0
Playerbase Average Games Played 14.05 43 / 46 0
Gold Earned 11545 45 / 46 13
Kills 6.5 31 / 46 13
Deaths 7.85 43 / 46 1
Assists 8.35 23 / 46 1
Damage Dealt 15031 39 / 46 11
Damage Taken 34945 16 / 46 0
Team Jungle CS 41.33 43 / 46 2
Counter Jungle CS 24.36 41 / 46 2
Tổng Thể 46 / 46 21

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 43.07% _____ 852 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 4 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 42.77% | 879 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 42.77% | 879 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46% | 213 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46% | 213 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 44.52% | 137 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 44.52% | 137 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 40.73% | 69 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.03% | 58 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 41.5% | 477 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.5% | 301 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 28% | 25 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 28% | 25 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Camille

Jungle Bị Camille Khắc Chế