Cassiopeia

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 89.84% 3114 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.1% 32 / 44 2
Play Rate 2.87% 23 / 44 2
Ban Rate 0.73% 25 / 44 2
Playerbase Average Games Played 33.28 34 / 44 0
Gold Earned 12318 23 / 44 3
Kills 6.97 26 / 44 1
Deaths 6.43 28 / 44 0
Assists 6.75 29 / 44 2
Damage Dealt 21951 28 / 44 4
Killing Spree 3.14 34 / 44 5
Minions Killed 182.46 15 / 44 1
Tổng Thể 31 / 44 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.69% _____ 2948 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.64% | 1437 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.2% | 250 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.31% | 1017 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.43% | 1003 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 42.4% | 441 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.92% | 204 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.87% | 196 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.8% | 101 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.84% | 1599 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.84% | 1599 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 60.37% | 53 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 60.37% | 53 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Cassiopeia

Middle Bị Cassiopeia Khắc Chế