Cassiopeia

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 89.26% 3202 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.84% 36 / 43 0
Play Rate 3.87% 22 / 43 2
Ban Rate 1.49% 18 / 43 0
Playerbase Average Games Played 27.27 32 / 43 0
Gold Earned 12838 22 / 43 4
Kills 7.09 29 / 43 1
Deaths 6.87 28 / 43 2
Assists 7.19 26 / 43 1
Damage Dealt 22472 29 / 43 6
Killing Spree 3.1 35 / 43 2
Minions Killed 187.82 16 / 43 0
Tổng Thể 36 / 43 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.58% _____ 3047 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.66% | 1498 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.38% | 943 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 45.02% | 1146 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.94% | 859 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.43% | 510 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
3x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
6x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.2% | 385 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.73% | 288 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.28% | 266 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.16% | 1719 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.16% | 1719 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 43.52% | 170 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 43.52% | 170 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Cassiopeia

Middle Bị Cassiopeia Khắc Chế