Cassiopeia

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 88.48% 4735 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.62% 38 / 46 0
Play Rate 4.07% 20 / 46 1
Ban Rate 1.77% 18 / 46 2
Playerbase Average Games Played 27.27 35 / 46 0
Gold Earned 12799 27 / 46 1
Kills 7.26 32 / 46 0
Deaths 6.95 27 / 46 3
Assists 7.13 29 / 46 0
Damage Dealt 21836 37 / 46 1
Killing Spree 3.12 35 / 46 1
Minions Killed 185.71 17 / 46 1
Tổng Thể 37 / 46 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.63% _____ 4516 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.37% | 2518 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.21% | 328 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 45.91% | 1762 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.7% | 1239 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 45.28% | 731 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
6x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật theo cấp +0.17 sức mạnh phép thuật mỗi cấp (+3.06 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 58.37% | 185 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.14% | 409 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.14% | 409 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.2% | 2502 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.96% | 2110 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.29% | 193 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.29% | 193 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Cassiopeia

Middle Bị Cassiopeia Khắc Chế