Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 60.44% 2228 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 18.77% 692 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 17.44% 643 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.1% 37 / 56 12
Play Rate 2.06% 30 / 56 1
Ban Rate 0.54% 36 / 56 7
Playerbase Average Games Played NaN 30 / 56 0
Gold Earned 12042 29 / 56 1
Kills 6.08 29 / 56 1
Deaths 5.44 13 / 56 3
Assists 6.09 35 / 56 2
Damage Dealt 18213 43 / 56 1
Damage Taken 34823 5 / 56 3
Minions Killed 181.25 27 / 56 4
Tổng Thể 32 / 56 9

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.33% _____ 2043 Trận
Tỷ Lệ Thắng 80% _____ 5 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.94% | 1994 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.28% | 175 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.82% | 259 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.82% | 259 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 46.63% | 401 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 46.63% | 401 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.64% | 111 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.66% | 110 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.06% | 774 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.78% | 251 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 46.93% | 98 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.14% | 27 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Cho'Gath

Top Bị Cho'Gath Khắc Chế