Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 56.94% 1583 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 25.79% 717 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 13.66% 380 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 44.85% 54 / 56 2
Play Rate 1.36% 42 / 56 2
Ban Rate 0.33% 39 / 56 4
Playerbase Average Games Played 40.91 24 / 56 0
Gold Earned 12709 27 / 56 0
Kills 6.02 33 / 56 0
Deaths 5.81 12 / 56 1
Assists 6.26 37 / 56 0
Damage Dealt 19022 47 / 56 1
Damage Taken 35152 10 / 56 1
Minions Killed 194.34 17 / 56 3
Tổng Thể 43 / 56 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 44.22% _____ 1436 Trận
Tỷ Lệ Thắng 16.66% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 44.1% | 1390 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.7% | 147 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.7% | 169 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.7% | 169 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.66% | 300 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.66% | 300 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 43.55% | 73 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.83% | 56 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.41% | 411 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.41% | 411 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 46.66% | 60 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50% | 22 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Cho'Gath

Top Bị Cho'Gath Khắc Chế