Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 55.88% 5142 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 23.96% 2205 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 16.6% 1528 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.54% 46 / 53 6
Play Rate 6.21% 9 / 53 33
Ban Rate 5.1% 9 / 53 30
Playerbase Average Games Played 40.91 23 / 53 0
Gold Earned 12830 21 / 53 5
Kills 6.58 26 / 53 6
Deaths 5.77 12 / 53 1
Assists 6.22 37 / 53 2
Damage Dealt 20372 36 / 53 9
Damage Taken 38867 3 / 53 7
Minions Killed 197.21 15 / 53 0
Tổng Thể 11 / 53 30

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.42% _____ 4622 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 8 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.55% | 4691 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.55% | 4691 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.8% | 684 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.02% | 174 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.03% | 787 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.54% | 155 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.26% | 218 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.91% | 135 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 44.74% | 1350 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.1% | 679 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 42.24% | 116 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 64.91% | 57 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Cho'Gath

Top Bị Cho'Gath Khắc Chế