Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 58.42% 2694 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 20.81% 960 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 17.8% 821 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.07% 25 / 58 8
Play Rate 2.28% 29 / 58 2
Ban Rate 0.78% 30 / 58 7
Playerbase Average Games Played 30.39 45 / 58 0
Gold Earned 12106 28 / 58 0
Kills 6.02 30 / 58 0
Deaths 5.4 10 / 58 0
Assists 6.02 39 / 58 2
Damage Dealt 18295 44 / 58 2
Damage Taken 35827 2 / 58 1
Minions Killed 184.27 23 / 58 3
Tổng Thể 21 / 58 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.1% _____ 2483 Trận
Tỷ Lệ Thắng 12.5% _____ 8 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.28% | 2460 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.28% | 2460 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.62% | 318 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.8% | 125 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.88% | 426 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.88% | 426 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.46% | 121 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.68% | 77 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.65% | 890 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.54% | 176 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.57% | 105 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50% | 24 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Cho'Gath

Top Bị Cho'Gath Khắc Chế