Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 57.51% 1558 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 25.17% 682 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 13.21% 358 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.36% 45 / 55 8
Play Rate 1.52% 38 / 55 1
Ban Rate 0.39% 38 / 55 0
Playerbase Average Games Played 17.32 50 / 55 0
Gold Earned 12511 30 / 55 7
Kills 5.85 35 / 55 2
Deaths 5.74 9 / 55 1
Assists 6.16 38 / 55 1
Damage Dealt 18688 49 / 55 1
Damage Taken 34018 13 / 55 0
Minions Killed 192.72 19 / 55 0
Tổng Thể 41 / 55 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.33% _____ 1443 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.72% | 1383 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.76% | 134 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.29% | 171 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.29% | 171 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.34% | 304 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.34% | 304 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.37% | 77 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.92% | 47 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.32% | 367 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.79% | 278 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50% | 48 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 62.5% | 24 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Cho'Gath

Top Bị Cho'Gath Khắc Chế