Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 57.51% 1558 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 25.17% 682 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 13.21% 358 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 46.64% 42 / 51 8
Play Rate 0.35% 51 / 51 1
Ban Rate 0.39% 32 / 51 0
Playerbase Average Games Played 0 51 / 51 0
Gold Earned 12747 13 / 51 6
Kills 6.61 31 / 51 2
Deaths 5.49 6 / 51 6
Assists 8.77 24 / 51 1
Damage Dealt 17038 27 / 51 9
Damage Taken 39363 7 / 51 1
Team Jungle CS 52.21 15 / 51 1
Counter Jungle CS 30.8 24 / 51 0
Tổng Thể 26 / 51 12

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 45.42% _____ 339 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.47% | 312 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.47% | 312 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 32.25% | 31 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.17% | 23 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 37.14% | 35 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 37.14% | 35 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng undefined% | undefined Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng undefined% | undefined Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.31% | 244 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.31% | 244 Trận
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Cho'Gath

Jungle Bị Cho'Gath Khắc Chế