Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 60.44% 2228 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 18.77% 692 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 17.44% 643 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 45.23% 43 / 45 12
Play Rate 0.64% 39 / 45 1
Ban Rate 0.54% 30 / 45 7
Playerbase Average Games Played NaN 39 / 45 0
Gold Earned 11509 28 / 45 8
Kills 5.57 30 / 45 3
Deaths 5.18 8 / 45 1
Assists 7.55 32 / 45 3
Damage Dealt 13969 36 / 45 5
Damage Taken 40454 2 / 45 1
Team Jungle CS 51.57 17 / 45 5
Counter Jungle CS 26.9 27 / 45 3
Tổng Thể 41 / 45 17

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 44.74% _____ 657 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.45% | 649 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 45.45% | 649 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 43.93% | 66 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 62.5% | 24 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 40.57% | 69 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 40.57% | 69 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng undefined% | undefined Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng undefined% | undefined Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.89% | 536 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 45.89% | 536 Trận
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Cho'Gath

Jungle Bị Cho'Gath Khắc Chế