Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 56.94% 1583 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 25.79% 717 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 13.66% 380 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 45.78% 43 / 46 3
Play Rate 0.32% 46 / 46 0
Ban Rate 0.33% 31 / 46 5
Playerbase Average Games Played 9.29 46 / 46 0
Gold Earned 12419 23 / 46 10
Kills 6.15 33 / 46 3
Deaths 5.62 6 / 46 2
Assists 7.9 31 / 46 1
Damage Dealt 15753 34 / 46 5
Damage Taken 38667 12 / 46 1
Team Jungle CS 53.51 13 / 46 3
Counter Jungle CS 32.44 17 / 46 8
Tổng Thể 38 / 46 7

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 46.41% _____ 349 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.21% | 341 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.21% | 341 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 33.33% | 30 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 61.53% | 26 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.93% | 47 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.93% | 47 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng undefined% | undefined Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng undefined% | undefined Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.4% | 283 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.4% | 283 Trận
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Cho'Gath

Jungle Bị Cho'Gath Khắc Chế