Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 55.88% 5142 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 23.96% 2205 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 16.6% 1528 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.34% 34 / 43 7
Play Rate 2.66% 22 / 43 21
Ban Rate 5.1% 10 / 43 18
Playerbase Average Games Played 9.29 43 / 43 0
Gold Earned 12553 16 / 43 5
Kills 6.83 25 / 43 5
Deaths 5.42 4 / 43 2
Assists 8.02 27 / 43 2
Damage Dealt 16812 25 / 43 6
Damage Taken 45401 1 / 43 10
Team Jungle CS 55.54 6 / 43 7
Counter Jungle CS 31.37 20 / 43 4
Tổng Thể 11 / 43 24

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.51% _____ 2071 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.57% | 2102 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.57% | 2102 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.08% | 184 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.96% | 127 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.18% | 185 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.18% | 185 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 44.43% | 75 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.87% | 26 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.92% | 1811 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.55% | 137 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 45.94% | 37 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 58.33% | 24 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Cho'Gath

Jungle Bị Cho'Gath Khắc Chế