Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 58.42% 2694 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 20.81% 960 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 17.8% 821 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.54% 31 / 45 10
Play Rate 0.81% 38 / 45 6
Ban Rate 0.78% 23 / 45 5
Playerbase Average Games Played 15.25 43 / 45 0
Gold Earned 11789 21 / 45 2
Kills 6.07 28 / 45 0
Deaths 5.21 7 / 45 4
Assists 7.81 29 / 45 2
Damage Dealt 14419 31 / 45 0
Damage Taken 42819 1 / 45 0
Team Jungle CS 52.27 12 / 45 3
Counter Jungle CS 28.38 24 / 45 2
Tổng Thể 26 / 45 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.23% _____ 914 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.8% | 920 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.8% | 920 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.94% | 85 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 62.16% | 37 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.56% | 82 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.56% | 82 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.14% | 36 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.14% | 36 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.68% | 758 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.68% | 758 Trận
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Cho'Gath

Jungle Bị Cho'Gath Khắc Chế