Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 58.42% 2694 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 20.81% 960 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 17.8% 821 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.35% 35 / 44 2
Play Rate 0.69% 41 / 44 1
Ban Rate 0.78% 27 / 44 11
Playerbase Average Games Played 37.54 32 / 44 0
Gold Earned 12263 24 / 44 2
Kills 7.66 16 / 44 5
Deaths 5.59 9 / 44 2
Assists 6.49 33 / 44 3
Damage Dealt 20577 39 / 44 2
Killing Spree 3.81 9 / 44 6
Minions Killed 173.06 27 / 44 1
Tổng Thể 33 / 44 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.93% _____ 750 Trận
Tỷ Lệ Thắng 40% _____ 5 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.68% | 458 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.77% | 72 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.65% | 115 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 60% | 55 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.17% | 164 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.17% | 164 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.72% | 30 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.79% | 27 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.37% | 268 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.37% | 268 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 43.75% | 32 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 43.75% | 32 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Cho'Gath

Middle Bị Cho'Gath Khắc Chế