Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 55.88% 5142 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 23.96% 2205 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 16.6% 1528 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.54% 29 / 43 11
Play Rate 1.84% 33 / 43 10
Ban Rate 5.1% 9 / 43 23
Playerbase Average Games Played 60.25 9 / 43 0
Gold Earned 13041 15 / 43 4
Kills 7.98 15 / 43 3
Deaths 6.04 10 / 43 2
Assists 6.6 38 / 43 7
Damage Dealt 22207 33 / 43 0
Killing Spree 3.76 12 / 43 0
Minions Killed 186.41 19 / 43 5
Tổng Thể 24 / 43 9

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.36% _____ 1337 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 4 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.57% | 783 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.57% | 783 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.96% | 264 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.96% | 264 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.89% | 276 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.89% | 276 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.59% | 65 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.03% | 37 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.55% | 519 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.15% | 518 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 40.77% | 103 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 56.66% | 30 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Cho'Gath

Middle Bị Cho'Gath Khắc Chế