Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 56.94% 1583 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 25.79% 717 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 13.66% 380 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 46.16% 42 / 46 1
Play Rate 0.61% 43 / 46 0
Ban Rate 0.33% 32 / 46 2
Playerbase Average Games Played 60.25 11 / 46 0
Gold Earned 13182 11 / 46 10
Kills 7.96 18 / 46 4
Deaths 6.14 8 / 46 1
Assists 6.85 33 / 46 1
Damage Dealt 22073 35 / 46 5
Killing Spree 3.81 12 / 46 2
Minions Killed 187.71 15 / 46 0
Tổng Thể 33 / 46 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 46.25% _____ 668 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.17% | 431 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.17% | 431 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 42.18% | 128 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 65.62% | 32 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 46.62% | 148 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 46.62% | 148 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.31% | 27 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.31% | 27 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.98% | 252 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.98% | 252 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 41.46% | 41 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 41.46% | 41 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Cho'Gath

Middle Bị Cho'Gath Khắc Chế