Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 57.51% 1558 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 25.17% 682 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 13.21% 358 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 46.92% 41 / 46 0
Play Rate 0.66% 44 / 46 0
Ban Rate 0.39% 31 / 46 1
Playerbase Average Games Played 65.71 17 / 46 0
Gold Earned 12510 31 / 46 7
Kills 7.52 28 / 46 0
Deaths 5.77 4 / 46 5
Assists 6.35 42 / 46 3
Damage Dealt 20747 44 / 46 0
Killing Spree 3.82 15 / 46 0
Minions Killed 178.46 24 / 46 8
Tổng Thể 38 / 46 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.23% _____ 614 Trận
Tỷ Lệ Thắng 33.33% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47% | 417 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.05% | 51 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.56% | 131 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.56% | 131 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 42.64% | 136 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 42.64% | 136 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.46% | 29 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.25% | 27 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.43% | 265 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.56% | 228 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 27.27% | 33 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 27.27% | 33 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Cho'Gath

Middle Bị Cho'Gath Khắc Chế