Cho'Gath

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 60.44% 2228 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 18.77% 692 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 17.44% 643 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.83% 32 / 45 4
Play Rate 0.59% 43 / 45 1
Ban Rate 0.54% 31 / 45 3
Playerbase Average Games Played NaN 43 / 45 0
Gold Earned 12171 27 / 45 3
Kills 7.62 15 / 45 1
Deaths 5.55 7 / 45 2
Assists 6.25 40 / 45 6
Damage Dealt 20411 40 / 45 0
Killing Spree 3.72 12 / 45 3
Minions Killed 171.94 28 / 45 1
Tổng Thể 39 / 45 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.04% _____ 577 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.64% | 389 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.64% | 389 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.18% | 110 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.41% | 39 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.16% | 106 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.16% | 106 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.85% | 28 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.41% | 27 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.89% | 207 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.28% | 175 Trận
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Cho'Gath

Middle Bị Cho'Gath Khắc Chế