Corki

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 74.06% 3570 Phân Tích
  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 22.48% 1084 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.78% 37 / 43 27
Play Rate 4.31% 17 / 43 12
Ban Rate 2.26% 16 / 43 5
Playerbase Average Games Played 17.08 43 / 43 0
Gold Earned 13138 13 / 43 9
Kills 8.12 13 / 43 5
Deaths 6.65 25 / 43 4
Assists 7.85 20 / 43 2
Damage Dealt 25805 8 / 43 4
Killing Spree 3.67 16 / 43 7
Minions Killed 187.27 17 / 43 9
Tổng Thể 13 / 43 12

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.62% _____ 3332 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.74% | 2620 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.74% | 273 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.21% | 1478 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.14% | 698 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 48.17% | 905 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.79% | 139 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.77% | 614 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.94% | 610 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.09% | 1337 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.09% | 1337 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.5% | 198 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.5% | 198 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Corki

Middle Bị Corki Khắc Chế