Corki

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 78.08% 10696 Phân Tích
  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 18.98% 2601 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.89% 10 / 46 7
Play Rate 9.2% 5 / 46 13
Ban Rate 3.8% 11 / 46 15
Playerbase Average Games Played 17.08 46 / 46 0
Gold Earned 13665 4 / 46 1
Kills 9.14 8 / 46 1
Deaths 6.69 21 / 46 3
Assists 7.88 23 / 46 2
Damage Dealt 27901 5 / 46 0
Killing Spree 4.1 9 / 46 4
Minions Killed 192.86 9 / 46 0
Tổng Thể 1 / 46 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.85% _____ 9888 Trận
Tỷ Lệ Thắng 70% _____ 10 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.97% | 7882 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.97% | 7882 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.07% | 4081 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.4% | 328 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 54.62% | 2649 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
4x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
5x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 55.07% | 394 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.58% | 1548 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.24% | 1540 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.93% | 3878 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.09% | 216 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.53% | 611 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 58.89% | 163 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Corki

Middle Bị Corki Khắc Chế