Corki

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 48.43% 636 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 44.93% 590 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50% 14 / 19 5
Play Rate 0.58% 18 / 19 0
Ban Rate 0.09% 17 / 19 0
Playerbase Average Games Played 27.07 15 / 19 0
Gold Earned 12750 15 / 19 1
Kills 7.24 14 / 19 1
Deaths 6.02 7 / 19 7
Assists 8.61 5 / 19 2
Damage Dealt 23546 9 / 19 1
Killing Spree 3.37 14 / 19 0
Minions Killed 182.88 17 / 19 1
Tổng Thể 17 / 19 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.24% _____ 611 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50% | 624 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50% | 624 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.55% | 276 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.55% | 276 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 46.93% | 147 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 46.93% | 147 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.31% | 87 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.33% | 32 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.24% | 400 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.24% | 400 Trận
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Corki

ADC Bị Corki Khắc Chế

Support Khắc Chế Corki

Support Bị Corki Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Corki

Support Hiệu Quả Tốt Với Corki