Corki

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 52.5% 670 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 39.34% 502 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 40.29% 19 / 20 5
Play Rate 0.56% 18 / 20 0
Ban Rate 0.12% 17 / 20 1
Playerbase Average Games Played 27.07 15 / 20 0
Gold Earned 12450 19 / 20 4
Kills 7.14 14 / 20 0
Deaths 6.44 14 / 20 7
Assists 7.93 9 / 20 4
Damage Dealt 23109 10 / 20 1
Killing Spree 3.23 16 / 20 2
Minions Killed 179.5 18 / 20 1
Tổng Thể 19 / 20 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 39.9% _____ 654 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 39.93% | 656 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 39.93% | 656 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 41.42% | 309 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 41.42% | 309 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 44.37% | 160 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 44.37% | 160 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 41.88% | 108 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 41.88% | 108 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 41.87% | 394 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 41.87% | 394 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 40% | 25 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 40% | 25 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Corki

ADC Bị Corki Khắc Chế

Support Khắc Chế Corki

Support Bị Corki Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Corki

Support Hiệu Quả Tốt Với Corki