Corki

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 74.06% 3570 Phân Tích
  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 22.48% 1084 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 43.26% 19 / 19 9
Play Rate 1.31% 17 / 19 3
Ban Rate 2.26% 8 / 19 5
Playerbase Average Games Played 17.94 17 / 19 0
Gold Earned 12997 17 / 19 10
Kills 7.35 15 / 19 9
Deaths 6.65 12 / 19 3
Assists 8.58 9 / 19 1
Damage Dealt 23503 10 / 19 5
Killing Spree 3.34 15 / 19 10
Minions Killed 187.89 16 / 19 1
Tổng Thể 17 / 19 12

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 43.06% _____ 1038 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 43.34% | 1015 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 43.34% | 1015 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 44.25% | 470 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 44.25% | 470 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 43.44% | 267 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 43.44% | 267 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 40.3% | 189 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.65% | 56 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 42.46% | 690 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 43.75% | 272 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.97% | 49 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 63.33% | 30 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Corki

ADC Bị Corki Khắc Chế

Support Khắc Chế Corki

Support Bị Corki Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Corki

Support Hiệu Quả Tốt Với Corki