Corki

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 54.85% 2724 Phân Tích
  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 39.95% 1984 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.09% 13 / 19 3
Play Rate 1.94% 16 / 19 1
Ban Rate 0.35% 12 / 19 1
Playerbase Average Games Played 22.77 16 / 19 0
Gold Earned 13464 8 / 19 5
Kills 8.39 4 / 19 1
Deaths 6.39 6 / 19 0
Assists 8.6 8 / 19 2
Damage Dealt 25622 4 / 19 1
Killing Spree 3.85 2 / 19 1
Minions Killed 190.02 14 / 19 3
Tổng Thể 10 / 19 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.08% _____ 1909 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.3% | 1953 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.3% | 1953 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.05% | 897 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.26% | 129 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 48.85% | 526 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 48.85% | 526 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.76% | 296 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.63% | 296 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.03% | 1543 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.03% | 1543 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 43.7% | 151 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 43.7% | 151 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Corki

ADC Bị Corki Khắc Chế

Support Khắc Chế Corki

Support Bị Corki Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Corki

Support Hiệu Quả Tốt Với Corki