Corki

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 54.85% 2724 Phân Tích
  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 39.95% 1984 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.31% 8 / 46 7
Play Rate 2.66% 24 / 46 16
Ban Rate 0.35% 32 / 46 8
Playerbase Average Games Played 28.69 39 / 46 0
Gold Earned 13444 3 / 46 1
Kills 9.32 9 / 46 2
Deaths 6.59 23 / 46 1
Assists 7.72 22 / 46 0
Damage Dealt 28532 3 / 46 0
Killing Spree 4.22 5 / 46 1
Minions Killed 186.54 13 / 46 5
Tổng Thể 5 / 46 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.44% _____ 2513 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.05% | 1440 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.05% | 1440 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.59% | 1253 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.83% | 394 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50.51% | 677 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 55.6% | 214 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.83% | 423 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.83% | 423 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.23% | 1159 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.23% | 1159 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.03% | 132 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.03% | 132 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Corki

Middle Bị Corki Khắc Chế