Darius

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 97.33% 9928 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.83% 28 / 56 1
Play Rate 8.54% 5 / 56 0
Ban Rate 25.38% 4 / 56 0
Playerbase Average Games Played 72.64 7 / 56 0
Gold Earned 12684 29 / 56 3
Kills 7.19 16 / 56 0
Deaths 6.66 33 / 56 1
Assists 5.99 43 / 56 0
Damage Dealt 19351 45 / 56 1
Damage Taken 34804 12 / 56 1
Minions Killed 192.05 21 / 56 5
Tổng Thể 12 / 56 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.21% _____ 8990 Trận
Tỷ Lệ Thắng 42.85% _____ 28 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.39% | 7108 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.89% | 1412 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.17% | 2086 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.22% | 817 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 48.48% | 1753 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 57.41% | 209 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.46% | 885 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.4% | 845 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.23% | 3572 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.6% | 2029 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 47.46% | 335 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 47.46% | 335 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Darius

Top Bị Darius Khắc Chế