Darius

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 97.21% 12461 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.72% 12 / 55 1
Play Rate 12.2% 2 / 55 0
Ban Rate 32.93% 3 / 55 0
Playerbase Average Games Played 70.96 17 / 55 0
Gold Earned 12657 25 / 55 4
Kills 7.32 14 / 55 3
Deaths 6.44 26 / 55 5
Assists 5.94 41 / 55 1
Damage Dealt 19911 41 / 55 5
Damage Taken 34273 12 / 55 1
Minions Killed 191.76 21 / 55 3
Tổng Thể 3 / 55 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.71% _____ 11290 Trận
Tỷ Lệ Thắng 54.28% _____ 35 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.14% | 9098 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.1% | 1637 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.71% | 2818 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 59.24% | 211 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 52.4% | 2435 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 56.33% | 300 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.15% | 1234 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.15% | 1234 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.44% | 4538 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.42% | 415 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 58.9% | 438 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 58.9% | 438 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Darius

Top Bị Darius Khắc Chế