Darius

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 97.07% 6977 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.05% 20 / 53 7
Play Rate 8.43% 4 / 53 1
Ban Rate 23.86% 3 / 53 1
Playerbase Average Games Played 72.64 6 / 53 0
Gold Earned 12672 30 / 53 2
Kills 7.15 15 / 53 0
Deaths 6.46 29 / 53 3
Assists 6 41 / 53 0
Damage Dealt 19857 43 / 53 0
Damage Taken 35856 11 / 53 1
Minions Killed 192.5 27 / 53 8
Tổng Thể 8 / 53 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.7% _____ 6333 Trận
Tỷ Lệ Thắng 57.14% _____ 21 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.88% | 5110 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.92% | 959 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.42% | 1390 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.86% | 976 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 50.34% | 1172 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 53.67% | 177 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.28% | 553 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.54% | 538 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.76% | 2512 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 56.06% | 173 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 48.43% | 256 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 51.51% | 165 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Darius

Top Bị Darius Khắc Chế