Darius

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 97.51% 10717 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.33% 33 / 56 18
Play Rate 9.93% 3 / 56 0
Ban Rate 29.09% 3 / 56 0
Playerbase Average Games Played NaN 3 / 56 0
Gold Earned 12052 27 / 56 1
Kills 6.85 15 / 56 2
Deaths 6.2 34 / 56 1
Assists 5.51 47 / 56 0
Damage Dealt 18505 41 / 56 1
Damage Taken 33069 11 / 56 2
Minions Killed 183.16 24 / 56 2
Tổng Thể 13 / 56 10

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.37% _____ 9869 Trận
Tỷ Lệ Thắng 43.47% _____ 23 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.1% | 8009 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.25% | 1475 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 44.3% | 2151 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 58.53% | 246 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 48.53% | 1813 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
1x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
2x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 55.11% | 225 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.15% | 754 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.42% | 753 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.2% | 6117 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.86% | 1435 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 48.15% | 679 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 59.12% | 252 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Darius

Top Bị Darius Khắc Chế