Darius

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 97.42% 11957 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.28% 15 / 58 2
Play Rate 10.13% 3 / 58 2
Ban Rate 27.87% 3 / 58 0
Playerbase Average Games Played 73.82 8 / 58 0
Gold Earned 12117 26 / 58 6
Kills 6.9 13 / 58 0
Deaths 6.19 33 / 58 1
Assists 5.58 49 / 58 0
Damage Dealt 18597 40 / 58 3
Damage Taken 33305 9 / 58 3
Minions Killed 184.4 22 / 58 2
Tổng Thể 3 / 58 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.27% _____ 10977 Trận
Tỷ Lệ Thắng 36.84% _____ 19 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51% | 9258 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.1% | 1329 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.82% | 2429 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.71% | 1823 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 52.72% | 2052 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Giáp +1.28 xuyên giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 59.54% | 131 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.07% | 775 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.51% | 765 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.55% | 5751 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.35% | 1971 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 51.3% | 764 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 53.74% | 294 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Darius

Top Bị Darius Khắc Chế