Diana

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 60.22% 2120 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 33.06% 1164 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.7% 19 / 45 20
Play Rate 1.96% 29 / 45 0
Ban Rate 0.56% 30 / 45 3
Playerbase Average Games Played NaN 29 / 45 0
Gold Earned 12351 20 / 45 2
Kills 8.17 10 / 45 2
Deaths 6.93 41 / 45 1
Assists 6.45 35 / 45 5
Damage Dealt 21555 30 / 45 3
Killing Spree 3.61 16 / 45 0
Minions Killed 161.35 36 / 45 0
Tổng Thể 35 / 45 7

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.32% _____ 1977 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.53% | 1319 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.53% | 1319 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.06% | 731 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.96% | 218 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50.75% | 396 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 54.1% | 207 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.89% | 61 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.95% | 31 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.19% | 1022 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.64% | 883 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 47.14% | 140 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 47.14% | 140 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Diana

Middle Bị Diana Khắc Chế