Diana

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 63.75% 2301 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 29.42% 1062 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.15% 31 / 44 1
Play Rate 2.12% 27 / 44 1
Ban Rate 0.57% 29 / 44 1
Playerbase Average Games Played 68.05 9 / 44 0
Gold Earned 12261 24 / 44 0
Kills 8.07 12 / 44 4
Deaths 6.88 39 / 44 2
Assists 6.31 38 / 44 0
Damage Dealt 21314 33 / 44 3
Killing Spree 3.54 18 / 44 0
Minions Killed 161.81 38 / 44 2
Tổng Thể 39 / 44 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.89% _____ 2157 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.2% | 1450 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.51% | 655 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.83% | 726 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.57% | 291 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.3% | 408 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 56.34% | 197 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.47% | 70 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.73% | 34 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.47% | 1052 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.47% | 1052 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 44.77% | 134 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 44.77% | 134 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Diana

Middle Bị Diana Khắc Chế