Diana

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 59.25% 2353 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 35.48% 1409 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.65% 18 / 43 5
Play Rate 2.84% 26 / 43 4
Ban Rate 0.84% 23 / 43 2
Playerbase Average Games Played 81.66 2 / 43 0
Gold Earned 12837 23 / 43 5
Kills 8.45 11 / 43 1
Deaths 7.04 36 / 43 1
Assists 6.65 36 / 43 0
Damage Dealt 22291 30 / 43 2
Killing Spree 3.68 15 / 43 1
Minions Killed 168.95 35 / 43 1
Tổng Thể 29 / 43 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.51% _____ 2241 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.29% | 1374 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.44% | 232 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.78% | 761 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.33% | 284 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.73% | 435 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.65% | 211 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.28% | 74 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.76% | 33 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.04% | 1201 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.55% | 966 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.87% | 228 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.87% | 228 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Diana

Middle Bị Diana Khắc Chế