Diana

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 55.83% 3871 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 37.19% 2579 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.9% 24 / 46 0
Play Rate 3.33% 22 / 46 6
Ban Rate 0.83% 25 / 46 1
Playerbase Average Games Played 81.66 4 / 46 0
Gold Earned 12987 19 / 46 3
Kills 8.85 10 / 46 0
Deaths 7.26 36 / 46 1
Assists 6.65 38 / 46 2
Damage Dealt 22572 30 / 46 3
Killing Spree 3.78 14 / 46 1
Minions Killed 167.69 38 / 46 1
Tổng Thể 29 / 46 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.91% _____ 3656 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.43% | 2234 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.42% | 1053 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.72% | 1299 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 58.18% | 452 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.46% | 670 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.8% | 356 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.29% | 132 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.84% | 47 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.45% | 1940 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.17% | 1608 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.57% | 348 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.57% | 348 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Diana

Middle Bị Diana Khắc Chế