Diana

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 57.86% 2225 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 34.82% 1339 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.28% 38 / 44 6
Play Rate 1.88% 29 / 44 2
Ban Rate 0.64% 32 / 44 3
Playerbase Average Games Played 68.05 9 / 44 0
Gold Earned 12294 22 / 44 2
Kills 8.2 8 / 44 4
Deaths 6.93 39 / 44 0
Assists 6.1 39 / 44 1
Damage Dealt 21332 32 / 44 1
Killing Spree 3.59 16 / 44 2
Minions Killed 162.68 35 / 44 3
Tổng Thể 41 / 44 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 46.58% _____ 2082 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.19% | 1342 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.43% | 661 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.31% | 727 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.3% | 382 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.46% | 467 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.3% | 195 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.83% | 91 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.21% | 33 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.39% | 1097 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.51% | 907 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.88% | 135 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.88% | 135 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Diana

Middle Bị Diana Khắc Chế