Gangplank

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 74.85% 7310 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 23.53% 2298 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.47% 37 / 45 4
Play Rate 2.13% 28 / 45 2
Ban Rate 1.23% 21 / 45 4
Playerbase Average Games Played NaN 28 / 45 0
Gold Earned 14040 1 / 45 0
Kills 7.15 25 / 45 0
Deaths 5.6 9 / 45 1
Assists 8.05 17 / 45 0
Damage Dealt 23891 12 / 45 1
Killing Spree 3.48 19 / 45 1
Minions Killed 203.8 1 / 45 0
Tổng Thể 12 / 45 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.64% _____ 1953 Trận
Tỷ Lệ Thắng 40% _____ 10 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.52% | 1461 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.49% | 592 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.6% | 1506 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.45% | 277 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 44.28% | 280 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Giáp +1.28 xuyên giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu -0.83% thời gian hồi chiêu
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Xuyên Giáp +2.56 xuyên giáp
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu -2.5% thời gian hồi chiêu
Tỷ Lệ Thắng 60.93% | 128 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.98% | 175 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.5% | 105 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.65% | 604 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.24% | 379 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.04% | 230 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.04% | 230 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Gangplank

Middle Bị Gangplank Khắc Chế