Gangplank

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 74.49% 8617 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 23.8% 2754 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.87% 32 / 44 2
Play Rate 2.33% 26 / 44 1
Ban Rate 1.54% 16 / 44 2
Playerbase Average Games Played 59.56 14 / 44 0
Gold Earned 14045 1 / 44 0
Kills 7.1 25 / 44 2
Deaths 5.57 8 / 44 1
Assists 8.03 16 / 44 0
Damage Dealt 23728 13 / 44 3
Killing Spree 3.42 20 / 44 1
Minions Killed 204.19 1 / 44 0
Tổng Thể 10 / 44 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.76% _____ 2350 Trận
Tỷ Lệ Thắng 58.33% _____ 12 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.67% | 1983 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.67% | 1983 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.69% | 1823 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.68% | 294 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 48.06% | 310 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Giáp +1.28 xuyên giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu -0.83% thời gian hồi chiêu
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Xuyên Giáp +2.56 xuyên giáp
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu -2.5% thời gian hồi chiêu
Tỷ Lệ Thắng 52.94% | 153 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.64% | 183 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.53% | 138 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.89% | 723 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.5% | 385 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.46% | 279 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.46% | 279 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Gangplank

Middle Bị Gangplank Khắc Chế