Gangplank

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 65.6% 12548 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 31.96% 6115 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.99% 30 / 46 9
Play Rate 5.98% 10 / 46 17
Ban Rate 2.06% 14 / 46 12
Playerbase Average Games Played 48.69 26 / 46 0
Gold Earned 14878 1 / 46 0
Kills 7.63 26 / 46 1
Deaths 6.01 9 / 46 2
Assists 8.49 15 / 46 0
Damage Dealt 25210 12 / 46 2
Killing Spree 3.52 21 / 46 1
Minions Killed 212.54 1 / 46 0
Tổng Thể 3 / 46 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.07% _____ 5161 Trận
Tỷ Lệ Thắng 53.84% _____ 26 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.73% | 5210 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.73% | 5210 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.21% | 3696 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.57% | 789 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 46.06% | 712 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
6x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu -0.83% thời gian hồi chiêu
3x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 54.41% | 136 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.45% | 770 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.46% | 488 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.81% | 1206 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.81% | 1206 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.85% | 614 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.73% | 281 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Gangplank

Middle Bị Gangplank Khắc Chế