Gangplank

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 67.26% 11359 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 30.49% 5150 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.44% 19 / 46 1
Play Rate 4.43% 18 / 46 1
Ban Rate 2.83% 12 / 46 1
Playerbase Average Games Played 37.49 27 / 46 0
Gold Earned 14970 1 / 46 0
Kills 7.83 21 / 46 0
Deaths 6.04 6 / 46 2
Assists 8.56 15 / 46 0
Damage Dealt 25276 14 / 46 3
Killing Spree 3.66 18 / 46 3
Minions Killed 214.95 1 / 46 0
Tổng Thể 2 / 46 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.5% _____ 4429 Trận
Tỷ Lệ Thắng 54.54% _____ 33 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.38% | 4295 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.17% | 598 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.1% | 3121 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.14% | 589 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 48.72% | 589 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Giáp +1.28 xuyên giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu -0.83% thời gian hồi chiêu
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Xuyên Giáp +2.56 xuyên giáp
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu -2.5% thời gian hồi chiêu
Tỷ Lệ Thắng 55.38% | 334 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.74% | 379 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.55% | 250 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.13% | 1133 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.26% | 873 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.33% | 526 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.57% | 190 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Gangplank

Middle Bị Gangplank Khắc Chế