Gangplank

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 72.73% 7866 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 25.64% 2774 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.08% 33 / 44 3
Play Rate 2.55% 25 / 44 2
Ban Rate 1.77% 15 / 44 0
Playerbase Average Games Played 59.56 14 / 44 0
Gold Earned 14180 1 / 44 0
Kills 7.25 23 / 44 3
Deaths 5.55 7 / 44 0
Assists 8.09 17 / 44 1
Damage Dealt 24618 10 / 44 4
Killing Spree 3.53 19 / 44 3
Minions Killed 206.26 1 / 44 0
Tổng Thể 10 / 44 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.06% _____ 2407 Trận
Tỷ Lệ Thắng 33.33% _____ 15 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.76% | 2026 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.35% | 148 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.71% | 1790 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.56% | 352 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 41.8% | 299 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Giáp +1.28 xuyên giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu -0.83% thời gian hồi chiêu
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Xuyên Giáp +2.56 xuyên giáp
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu -2.5% thời gian hồi chiêu
Tỷ Lệ Thắng 60.54% | 147 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.34% | 192 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.01% | 99 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.27% | 690 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.52% | 382 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.14% | 291 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.4% | 125 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Gangplank

Middle Bị Gangplank Khắc Chế