Garen

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 94.71% 4461 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.19% 43 / 58 2
Play Rate 3.78% 21 / 58 1
Ban Rate 0.61% 35 / 58 10
Playerbase Average Games Played 46.31 26 / 58 0
Gold Earned 12037 32 / 58 6
Kills 6.39 21 / 58 4
Deaths 5.49 13 / 58 5
Assists 5.38 50 / 58 1
Damage Dealt 18654 38 / 58 3
Damage Taken 31321 16 / 58 1
Minions Killed 176.98 33 / 58 2
Tổng Thể 33 / 58 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.5% _____ 4150 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.17% | 3489 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.38% | 818 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.59% | 1012 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.33% | 165 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 46.87% | 975 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50.73% | 205 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.56% | 169 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.93% | 138 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.67% | 2899 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.96% | 327 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 46.88% | 241 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 46.88% | 241 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Garen

Top Bị Garen Khắc Chế