Garen

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 94.25% 6255 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.66% 24 / 55 8
Play Rate 6.12% 10 / 55 3
Ban Rate 0.99% 22 / 55 3
Playerbase Average Games Played 33.08 39 / 55 0
Gold Earned 12701 22 / 55 3
Kills 6.97 19 / 55 3
Deaths 5.77 12 / 55 2
Assists 5.85 43 / 55 3
Damage Dealt 20627 31 / 55 2
Damage Taken 32450 17 / 55 1
Minions Killed 186.42 31 / 55 6
Tổng Thể 14 / 55 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.59% _____ 5791 Trận
Tỷ Lệ Thắng 75% _____ 8 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.68% | 4830 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.59% | 943 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.28% | 1354 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.31% | 190 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 52.05% | 1291 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 52.05% | 1291 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.61% | 211 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.63% | 199 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.44% | 3626 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.96% | 151 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 51.4% | 249 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 51.4% | 249 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Garen

Top Bị Garen Khắc Chế