Garen

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 94.66% 4245 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.71% 41 / 58 13
Play Rate 3.91% 22 / 58 4
Ban Rate 1.45% 26 / 58 6
Playerbase Average Games Played 46.31 26 / 58 0
Gold Earned 12112 25 / 58 2
Kills 6.38 24 / 58 6
Deaths 5.5 8 / 58 1
Assists 5.42 51 / 58 7
Damage Dealt 18777 40 / 58 5
Damage Taken 31329 17 / 58 0
Minions Killed 180.1 30 / 58 3
Tổng Thể 28 / 58 8

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.08% _____ 3867 Trận
Tỷ Lệ Thắng 44.44% _____ 9 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.92% | 3215 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.92% | 3215 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.07% | 979 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.07% | 979 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 48.19% | 940 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 48.19% | 940 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.93% | 104 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.5% | 65 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.36% | 2188 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.34% | 138 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 49.07% | 163 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 49.07% | 163 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Garen

Top Bị Garen Khắc Chế