Garen

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 94.32% 4408 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.4% 15 / 53 1
Play Rate 5.33% 12 / 53 2
Ban Rate 0.92% 27 / 53 6
Playerbase Average Games Played 38.81 26 / 53 0
Gold Earned 12926 18 / 53 2
Kills 7.2 13 / 53 0
Deaths 5.71 11 / 53 1
Assists 5.91 42 / 53 1
Damage Dealt 21329 26 / 53 1
Damage Taken 33346 18 / 53 3
Minions Killed 189.54 31 / 53 2
Tổng Thể 9 / 53 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.42% _____ 4043 Trận
Tỷ Lệ Thắng 44.44% _____ 9 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.65% | 3297 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.65% | 3297 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.37% | 968 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.37% | 968 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 53.66% | 874 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 53.66% | 874 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.46% | 115 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.51% | 69 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.46% | 2392 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 58.37% | 185 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 53.23% | 139 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 53.23% | 139 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Garen

Top Bị Garen Khắc Chế