Hecarim

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 94.22% 4178 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.91% 38 / 45 30
Play Rate 3.85% 16 / 45 3
Ban Rate 2.54% 13 / 45 4
Playerbase Average Games Played 42.64 16 / 45 0
Gold Earned 11845 20 / 45 1
Kills 6.65 20 / 45 1
Deaths 5.78 20 / 45 5
Assists 8.88 19 / 45 1
Damage Dealt 15685 23 / 45 2
Damage Taken 36779 11 / 45 1
Team Jungle CS 52.35 16 / 45 2
Counter Jungle CS 28.98 24 / 45 0
Tổng Thể 13 / 45 10

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.81% _____ 3882 Trận
Tỷ Lệ Thắng 64.7% _____ 17 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.5% | 3441 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.5% | 3441 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.89% | 2078 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.02% | 281 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 47.44% | 392 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 51.31% | 152 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.87% | 185 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.04% | 40 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.18% | 1819 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.18% | 1819 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 55.05% | 267 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 55.05% | 267 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Hecarim

Jungle Bị Hecarim Khắc Chế