Hecarim

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 97.21% 11526 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.73% 17 / 46 9
Play Rate 9.91% 6 / 46 1
Ban Rate 21.37% 5 / 46 1
Playerbase Average Games Played 31.85 21 / 46 0
Gold Earned 12481 21 / 46 2
Kills 7.53 17 / 46 3
Deaths 6.31 15 / 46 1
Assists 9.21 17 / 46 2
Damage Dealt 17419 23 / 46 1
Damage Taken 38779 11 / 46 3
Team Jungle CS 53.46 14 / 46 3
Counter Jungle CS 30.83 23 / 46 4
Tổng Thể 3 / 46 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.02% _____ 10741 Trận
Tỷ Lệ Thắng 41.5% _____ 53 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.3% | 10049 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.3% | 10049 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.28% | 5682 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.24% | 955 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 48.77% | 1224 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
3x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
6x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 56.03% | 232 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.19% | 377 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.1% | 376 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.19% | 5260 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.48% | 4599 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 50.06% | 767 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 54.65% | 172 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Hecarim

Jungle Bị Hecarim Khắc Chế