Hecarim

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 95.71% 4023 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.91% 27 / 45 9
Play Rate 3.73% 19 / 45 4
Ban Rate 1.39% 20 / 45 5
Playerbase Average Games Played NaN 19 / 45 0
Gold Earned 11804 20 / 45 3
Kills 6.55 20 / 45 2
Deaths 5.78 20 / 45 1
Assists 8.88 18 / 45 1
Damage Dealt 15361 24 / 45 1
Damage Taken 36543 11 / 45 1
Team Jungle CS 52.41 12 / 45 3
Counter Jungle CS 28.73 21 / 45 0
Tổng Thể 11 / 45 6

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.41% _____ 3719 Trận
Tỷ Lệ Thắng 52% _____ 25 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.01% | 3348 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.01% | 3348 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.46% | 2055 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 58.2% | 201 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 50.12% | 401 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 51.9% | 131 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.86% | 187 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52% | 99 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.64% | 1841 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.06% | 121 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 46.15% | 299 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 50% | 224 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Hecarim

Jungle Bị Hecarim Khắc Chế