Hecarim

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 96.91% 7630 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.8% 12 / 43 5
Play Rate 9.22% 6 / 43 0
Ban Rate 16.7% 5 / 43 0
Playerbase Average Games Played 31.85 21 / 43 0
Gold Earned 12525 19 / 43 0
Kills 7.4 17 / 43 1
Deaths 5.94 15 / 43 0
Assists 9.4 16 / 43 0
Damage Dealt 17537 21 / 43 1
Damage Taken 39552 10 / 43 0
Team Jungle CS 55.04 9 / 43 5
Counter Jungle CS 31.69 18 / 43 4
Tổng Thể 1 / 43 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.9% _____ 7057 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 42 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.38% | 6645 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.38% | 6645 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.24% | 3929 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 58.2% | 689 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 49.19% | 744 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
3x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
6x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 54.58% | 218 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.23% | 239 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.04% | 220 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.73% | 3441 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 57.04% | 149 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 52.22% | 517 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 55.55% | 162 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Hecarim

Jungle Bị Hecarim Khắc Chế