Hecarim

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 97.62% 11852 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.5% 3 / 51 1
Play Rate 11.6% 4 / 51 1
Ban Rate 28.81% 2 / 51 0
Playerbase Average Games Played 50.88 15 / 51 0
Gold Earned 12470 18 / 51 1
Kills 7.51 17 / 51 1
Deaths 5.81 13 / 51 2
Assists 9.55 19 / 51 0
Damage Dealt 17688 25 / 51 0
Damage Taken 38341 9 / 51 2
Team Jungle CS 52.91 13 / 51 1
Counter Jungle CS 31.98 20 / 51 1
Tổng Thể 1 / 51 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.62% _____ 11041 Trận
Tỷ Lệ Thắng 61.97% _____ 71 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.16% | 10268 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.16% | 10268 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.01% | 5853 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.17% | 899 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 49.42% | 1313 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Giáp +1.28 xuyên giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu -0.83% thời gian hồi chiêu
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 60.89% | 156 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.06% | 501 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.27% | 430 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.18% | 5118 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.8% | 4887 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 56.85% | 802 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 61.83% | 131 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Hecarim

Jungle Bị Hecarim Khắc Chế