Heimerdinger

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 46.6% 708 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 43.77% 665 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 44.51% 42 / 44 0
Play Rate 0.61% 42 / 44 0
Ban Rate 0.24% 38 / 44 2
Playerbase Average Games Played 90 4 / 44 0
Gold Earned 11266 44 / 44 0
Kills 4.64 43 / 44 0
Deaths 6.53 32 / 44 1
Assists 6.84 26 / 44 0
Damage Dealt 23486 16 / 44 6
Killing Spree 2.05 44 / 44 0
Minions Killed 166.4 34 / 44 7
Tổng Thể 44 / 44 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 44.56% _____ 635 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.8% | 205 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.8% | 205 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.97% | 292 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.97% | 292 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 45.38% | 130 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 45.38% | 130 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 44.2% | 34 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.23% | 32 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.55% | 348 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.55% | 348 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 46.87% | 32 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 46.87% | 32 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Heimerdinger

Middle Bị Heimerdinger Khắc Chế