Heimerdinger

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 46.66% 615 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 41.5% 547 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 45.52% 41 / 43 15
Play Rate 0.74% 42 / 43 0
Ban Rate 0.25% 35 / 43 0
Playerbase Average Games Played 43.48 18 / 43 0
Gold Earned 11908 43 / 43 2
Kills 4.86 43 / 43 1
Deaths 6.66 26 / 43 3
Assists 7.1 27 / 43 4
Damage Dealt 24518 12 / 43 4
Killing Spree 2.14 43 / 43 0
Minions Killed 178.62 29 / 43 1
Tổng Thể 43 / 43 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 45.11% _____ 583 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 44.44% | 171 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.46% | 112 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.72% | 264 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.72% | 264 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 45.76% | 118 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 46.15% | 26 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.27% | 36 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.27% | 36 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.04% | 333 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.15% | 247 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 39.53% | 43 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 39.53% | 43 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Heimerdinger

Middle Bị Heimerdinger Khắc Chế