Heimerdinger

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 45.26% 890 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 42.11% 828 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.91% 32 / 46 7
Play Rate 0.81% 43 / 46 0
Ban Rate 0.29% 35 / 46 2
Playerbase Average Games Played 141.93 3 / 46 0
Gold Earned 12033 44 / 46 1
Kills 5.37 45 / 46 1
Deaths 6.97 31 / 46 5
Assists 7.31 29 / 46 0
Damage Dealt 25462 10 / 46 3
Killing Spree 2.26 46 / 46 0
Minions Killed 174.74 26 / 46 2
Tổng Thể 44 / 46 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.17% _____ 789 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.66% | 225 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.94% | 152 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.56% | 370 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.56% | 370 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50% | 160 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50% | 160 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.53% | 48 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.53% | 48 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.5% | 431 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.5% | 431 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.54% | 44 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.54% | 44 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Heimerdinger

Middle Bị Heimerdinger Khắc Chế