Heimerdinger

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 44.19% 772 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 43.04% 752 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.73% 27 / 46 7
Play Rate 0.64% 42 / 46 0
Ban Rate 0.26% 35 / 46 1
Playerbase Average Games Played 43.48 20 / 46 0
Gold Earned 12365 43 / 46 1
Kills 5.57 45 / 46 0
Deaths 7.07 30 / 46 6
Assists 7.71 24 / 46 3
Damage Dealt 26194 9 / 46 5
Killing Spree 2.31 46 / 46 0
Minions Killed 177.22 29 / 46 1
Tổng Thể 43 / 46 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.78% _____ 703 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.93% | 242 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.47% | 146 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.75% | 322 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.75% | 322 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 42% | 150 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 42% | 150 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.54% | 45 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.87% | 37 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.62% | 403 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.02% | 296 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 44.44% | 45 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 44.44% | 45 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Heimerdinger

Middle Bị Heimerdinger Khắc Chế