Ivern

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 95.19% 4397 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 54.4% 4 / 45 4
Play Rate 4.07% 17 / 45 3
Ban Rate 14.38% 3 / 45 1
Playerbase Average Games Played NaN 17 / 45 0
Gold Earned 10294 45 / 45 0
Kills 2.51 45 / 45 0
Deaths 4.4 1 / 45 1
Assists 13.32 1 / 45 0
Damage Dealt 8594 45 / 45 0
Damage Taken 18575 45 / 45 0
Team Jungle CS 51.77 14 / 45 0
Counter Jungle CS 10.41 45 / 45 0
Tổng Thể 15 / 45 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 54.07% _____ 4124 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.4% | 4378 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.4% | 4378 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.92% | 2339 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 59.04% | 271 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 55.88% | 374 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 55.88% | 374 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.26% | 155 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 57.77% | 31 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.13% | 4049 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.32% | 162 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 54.11% | 1408 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 61.11% | 162 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Ivern

Jungle Bị Ivern Khắc Chế