Ivern

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 92.44% 4453 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 55.22% 1 / 43 1
Play Rate 5.38% 12 / 43 1
Ban Rate 3.01% 13 / 43 0
Playerbase Average Games Played 12.48 41 / 43 0
Gold Earned 11001 43 / 43 0
Kills 3.01 43 / 43 0
Deaths 4.55 1 / 43 0
Assists 13.99 1 / 43 0
Damage Dealt 10167 43 / 43 0
Damage Taken 20737 43 / 43 0
Team Jungle CS 54.62 11 / 43 0
Counter Jungle CS 11.73 43 / 43 0
Tổng Thể 16 / 43 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 55.33% _____ 4205 Trận
Tỷ Lệ Thắng 62.5% _____ 8 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 55.26% | 4431 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.26% | 4431 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 57.8% | 2197 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 57.8% | 2197 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 56.51% | 407 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 58.23% | 352 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.68% | 327 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 57.8% | 221 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 55.62% | 4158 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.62% | 4158 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 56.84% | 1022 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 59.66% | 362 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Ivern

Jungle Bị Ivern Khắc Chế