Ivern

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 89.31% 3601 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.23% 5 / 51 2
Play Rate 3.52% 18 / 51 9
Ban Rate 3.07% 13 / 51 2
Playerbase Average Games Played 7.43 47 / 51 0
Gold Earned 10972 51 / 51 0
Kills 3.22 51 / 51 0
Deaths 4.88 2 / 51 0
Assists 13.78 1 / 51 0
Damage Dealt 10780 51 / 51 0
Damage Taken 20848 51 / 51 0
Team Jungle CS 52.18 16 / 51 1
Counter Jungle CS 10.48 51 / 51 0
Tổng Thể 23 / 51 8

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.32% _____ 3349 Trận
Tỷ Lệ Thắng 28.57% _____ 7 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.34% | 3575 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.34% | 3575 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.94% | 1693 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.94% | 1693 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.21% | 377 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 60.16% | 123 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.16% | 296 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.48% | 289 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.97% | 3257 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.97% | 3257 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 56.4% | 640 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 60% | 185 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Ivern

Jungle Bị Ivern Khắc Chế