Janna

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 98.17% 13030 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 54.08% 1 / 28 1
Play Rate 12.76% 2 / 28 0
Ban Rate 0.83% 13 / 28 1
Playerbase Average Games Played 62 12 / 28 0
Gold Earned 9606 24 / 28 0
Assists 16.18 2 / 28 0
Deaths 4.45 1 / 28 0
Kills 0.94 27 / 28 0
Heal 8865.92 6 / 28 0
Pink Wards Bought 2.04 5 / 28 1
Wards Placed 21.67 2 / 28 1
Wards Killed 4.23 2 / 28 1
Damage Dealt 4868 28 / 28 0
Tổng Thể 1 / 28 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 54.08% _____ 12315 Trận
Tỷ Lệ Thắng 68% _____ 25 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.15% | 12718 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.15% | 12718 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.83% | 3091 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.83% | 3091 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.73% | 1555 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Giáp +0.91 giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 58.33% | 144 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.88% | 1023 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.14% | 385 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.08% | 10015 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.32% | 1710 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 54.95% | 2753 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 56.92% | 1156 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Janna

Support Bị Janna Khắc Chế

ADC Khắc Chế Janna

ADC Bị Janna Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Janna

ADC Hiệu Quả Tốt Với Janna