Janna

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 98.44% 8691 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.77% 1 / 33 0
Play Rate 8.01% 7 / 33 0
Ban Rate 0.27% 27 / 33 4
Playerbase Average Games Played 68.47 7 / 33 0
Gold Earned 9484 26 / 33 4
Assists 15.23 2 / 33 0
Deaths 4.2 1 / 33 0
Kills 0.94 32 / 33 0
Heal 7759.67 8 / 33 1
Pink Wards Bought 2.29 9 / 33 1
Wards Placed 21.69 7 / 33 2
Wards Killed 4.27 8 / 33 3
Damage Dealt 4741 33 / 33 0
Tổng Thể 8 / 33 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.81% _____ 8188 Trận
Tỷ Lệ Thắng 35.71% _____ 14 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.72% | 8313 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.72% | 8313 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.93% | 983 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 60.19% | 402 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 54.55% | 1010 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Giáp +0.91 giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 61.11% | 234 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.89% | 668 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.49% | 362 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.72% | 6965 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 57.22% | 353 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 53.92% | 1771 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 63.49% | 126 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Janna

Support Bị Janna Khắc Chế

ADC Khắc Chế Janna

ADC Bị Janna Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Janna

ADC Hiệu Quả Tốt Với Janna