Janna

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 98.42% 12970 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.42% 2 / 28 1
Play Rate 10.99% 5 / 28 2
Ban Rate 0.47% 21 / 28 2
Playerbase Average Games Played 68.47 7 / 28 0
Gold Earned 9393 23 / 28 2
Assists 14.91 4 / 28 2
Deaths 4.21 1 / 28 0
Kills 0.88 28 / 28 1
Heal 7737.4 7 / 28 1
Pink Wards Bought 2.19 11 / 28 3
Wards Placed 20.69 6 / 28 0
Wards Killed 3.98 7 / 28 0
Damage Dealt 4532 28 / 28 0
Tổng Thể 6 / 28 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.29% _____ 12114 Trận
Tỷ Lệ Thắng 30% _____ 20 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.5% | 12460 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.5% | 12460 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.61% | 2783 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.61% | 2783 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.73% | 1684 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Giáp +0.91 giáp
5x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
4x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ hồi năng lượng +0.33 hồi năng lượng / 5 giây.
5x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
4x Ngọc vàng Bậc III: Tốc độ hồi năng lượng +0.41 hồi năng lượng / 5 giây.
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 60.8% | 125 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52% | 932 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.01% | 373 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.47% | 9908 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.25% | 787 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 53.26% | 2726 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 58.63% | 411 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Janna

Support Bị Janna Khắc Chế

ADC Khắc Chế Janna

ADC Bị Janna Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Janna

ADC Hiệu Quả Tốt Với Janna