Janna

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 98.59% 12124 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 54.58% 1 / 28 0
Play Rate 10.43% 4 / 28 1
Ban Rate 0.44% 17 / 28 3
Playerbase Average Games Played 63.42 5 / 28 0
Gold Earned 9723 23 / 28 2
Assists 16.44 2 / 28 0
Deaths 4.58 1 / 28 0
Kills 0.95 27 / 28 0
Heal 8865.37 6 / 28 0
Pink Wards Bought 2.17 7 / 28 0
Wards Placed 22.77 3 / 28 1
Wards Killed 4.47 4 / 28 0
Damage Dealt 4804 28 / 28 0
Tổng Thể 2 / 28 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 54.55% _____ 11450 Trận
Tỷ Lệ Thắng 61.53% _____ 26 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.6% | 11868 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.6% | 11868 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.3% | 2836 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 57.74% | 1413 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.82% | 1428 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 58.01% | 262 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.3% | 926 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 56.1% | 440 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.92% | 9250 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 58.4% | 500 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 54.75% | 2442 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 59.43% | 249 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Janna

Support Bị Janna Khắc Chế

ADC Khắc Chế Janna

ADC Bị Janna Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Janna

ADC Hiệu Quả Tốt Với Janna