Janna

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 98.52% 11707 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.81% 3 / 29 1
Play Rate 10.85% 5 / 29 0
Ban Rate 0.58% 17 / 29 4
Playerbase Average Games Played NaN 5 / 29 0
Gold Earned 9411 23 / 29 1
Assists 15.04 3 / 29 1
Deaths 4.2 1 / 29 0
Kills 0.89 29 / 29 0
Heal 7724.7 7 / 29 0
Pink Wards Bought 2.25 9 / 29 2
Wards Placed 21.06 5 / 29 1
Wards Killed 4.02 6 / 29 1
Damage Dealt 4555 29 / 29 0
Tổng Thể 4 / 29 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.84% _____ 10979 Trận
Tỷ Lệ Thắng 52.63% _____ 19 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.78% | 11267 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.78% | 11267 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.18% | 2527 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.65% | 1365 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.52% | 1485 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +0.59 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 57.3% | 171 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.95% | 905 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.99% | 153 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.61% | 9049 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.14% | 1068 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 52.71% | 2453 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 57.32% | 157 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Janna

Support Bị Janna Khắc Chế

ADC Khắc Chế Janna

ADC Bị Janna Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Janna

ADC Hiệu Quả Tốt Với Janna