Jhin

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 93.5% 41265 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.84% 5 / 19 0
Play Rate 35.5% 1 / 19 1
Ban Rate 4.43% 2 / 19 3
Playerbase Average Games Played 42.83 6 / 19 0
Gold Earned 13433 11 / 19 1
Kills 8.43 7 / 19 0
Deaths 6.07 3 / 19 1
Assists 9.42 2 / 19 1
Damage Dealt 24489 8 / 19 2
Killing Spree 3.89 2 / 19 2
Minions Killed 191.24 13 / 19 0
Tổng Thể 1 / 19 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.88% _____ 39043 Trận
Tỷ Lệ Thắng 51.35% _____ 37 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.88% | 41044 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.88% | 41044 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.42% | 12526 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 57.67% | 456 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 50.49% | 7395 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Giáp +1.28 xuyên giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Xuyên Giáp +2.56 xuyên giáp
Tỷ Lệ Thắng 57.78% | 931 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.85% | 4125 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.84% | 1660 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.08% | 24170 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.47% | 2264 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.59% | 2471 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 62.33% | 154 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Jhin

ADC Bị Jhin Khắc Chế

Support Khắc Chế Jhin

Support Bị Jhin Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Jhin

Support Hiệu Quả Tốt Với Jhin