Jhin

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 91.52% 8408 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.49% 17 / 20 1
Play Rate 7.12% 10 / 20 2
Ban Rate 0.33% 11 / 20 1
Playerbase Average Games Played 49.55 8 / 20 0
Gold Earned 12659 16 / 20 0
Kills 7.38 12 / 20 0
Deaths 5.94 6 / 20 0
Assists 8.9 2 / 20 0
Damage Dealt 22599 13 / 20 2
Killing Spree 3.5 12 / 20 2
Minions Killed 183.61 16 / 20 0
Tổng Thể 14 / 20 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.44% _____ 7959 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.61% | 8335 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.61% | 8335 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.6% | 3008 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.03% | 673 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 49.1% | 1741 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Giáp +1.28 xuyên giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 52.68% | 558 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.07% | 556 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.07% | 556 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.41% | 4514 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.72% | 864 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.85% | 350 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.63% | 152 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Jhin

ADC Bị Jhin Khắc Chế

Support Khắc Chế Jhin

Support Bị Jhin Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Jhin

Support Hiệu Quả Tốt Với Jhin