Kalista

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 92.96% 3371 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.87% 15 / 20 1
Play Rate 2.85% 16 / 20 1
Ban Rate 0.13% 16 / 20 0
Playerbase Average Games Played 24.27 16 / 20 0
Gold Earned 12808 15 / 20 1
Kills 8.09 6 / 20 3
Deaths 6.64 18 / 20 0
Assists 6.85 17 / 20 0
Damage Dealt 20874 19 / 20 1
Killing Spree 3.59 7 / 20 4
Minions Killed 189.09 10 / 20 2
Tổng Thể 18 / 20 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.76% _____ 3180 Trận
Tỷ Lệ Thắng 33.33% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.97% | 3350 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.97% | 3350 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.61% | 1337 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.61% | 1337 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 48.67% | 1019 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
4x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
5x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.41% | 248 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.04% | 491 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.12% | 167 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.92% | 1596 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.37% | 135 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 45.13% | 288 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.65% | 207 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Kalista

ADC Bị Kalista Khắc Chế

Support Khắc Chế Kalista

Support Bị Kalista Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Kalista

Support Hiệu Quả Tốt Với Kalista