Kalista

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 93.07% 3954 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.46% 16 / 19 1
Play Rate 3.64% 15 / 19 1
Ban Rate 0.15% 15 / 19 0
Playerbase Average Games Played 24.27 16 / 19 0
Gold Earned 12913 14 / 19 1
Kills 8.26 3 / 19 0
Deaths 6.68 17 / 19 0
Assists 7.03 16 / 19 1
Damage Dealt 21817 18 / 19 0
Killing Spree 3.73 3 / 19 1
Minions Killed 189.81 12 / 19 1
Tổng Thể 18 / 19 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.48% _____ 3692 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.47% | 3937 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.47% | 3937 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.61% | 1558 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.28% | 583 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50.63% | 1096 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 53.23% | 139 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.72% | 620 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.45% | 221 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.27% | 1989 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.02% | 1382 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 47.77% | 314 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 57.23% | 152 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Kalista

ADC Bị Kalista Khắc Chế

Support Khắc Chế Kalista

Support Bị Kalista Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Kalista

Support Hiệu Quả Tốt Với Kalista