Kalista

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 93.32% 3203 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.2% 17 / 19 2
Play Rate 2.96% 16 / 19 0
Ban Rate 0.09% 18 / 19 3
Playerbase Average Games Played NaN 16 / 19 0
Gold Earned 12661 16 / 19 1
Kills 8.04 6 / 19 0
Deaths 6.54 16 / 19 1
Assists 6.92 16 / 19 0
Damage Dealt 20671 19 / 19 0
Killing Spree 3.67 3 / 19 4
Minions Killed 186.26 14 / 19 4
Tổng Thể 18 / 19 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.24% _____ 2957 Trận
Tỷ Lệ Thắng 40% _____ 5 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.28% | 3187 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.28% | 3187 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.74% | 1337 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.4% | 444 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 45.35% | 968 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
4x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
5x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.73% | 230 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 44.91% | 505 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.68% | 175 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 43.26% | 1269 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.4% | 191 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.3% | 215 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.91% | 122 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Kalista

ADC Bị Kalista Khắc Chế

Support Khắc Chế Kalista

Support Bị Kalista Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Kalista

Support Hiệu Quả Tốt Với Kalista