Kalista

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 91.72% 1474 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.96% 17 / 19 2
Play Rate 1.78% 15 / 19 1
Ban Rate 0.13% 17 / 19 1
Playerbase Average Games Played 26.7 12 / 19 0
Gold Earned 13304 13 / 19 3
Kills 8.25 5 / 19 5
Deaths 7.2 18 / 19 0
Assists 7.43 16 / 19 0
Damage Dealt 20906 18 / 19 0
Killing Spree 3.61 6 / 19 7
Minions Killed 193.85 11 / 19 1
Tổng Thể 19 / 19 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.88% _____ 1370 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.01% | 1458 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.01% | 1458 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.72% | 543 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.85% | 216 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50.39% | 383 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50.39% | 383 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.88% | 155 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.39% | 50 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.34% | 885 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.72% | 416 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 55.17% | 145 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 55.17% | 145 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Kalista

ADC Bị Kalista Khắc Chế

Support Khắc Chế Kalista

Support Bị Kalista Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Kalista

Support Hiệu Quả Tốt Với Kalista