Kayle

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 53.43% 1837 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 30.22% 1039 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 11.8% 406 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.27% 36 / 45 5
Play Rate 0.37% 45 / 45 0
Ban Rate 0.27% 32 / 45 2
Playerbase Average Games Played 33.29 29 / 45 0
Gold Earned 12587 4 / 45 0
Kills 6.01 28 / 45 2
Deaths 6.23 31 / 45 7
Assists 7.68 32 / 45 1
Damage Dealt 17517 11 / 45 1
Damage Taken 30472 26 / 45 1
Team Jungle CS 53.62 9 / 45 1
Counter Jungle CS 32.84 13 / 45 1
Tổng Thể 39 / 45 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 46.34% _____ 369 Trận
Tỷ Lệ Thắng 60% _____ 5 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.45% | 364 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.45% | 364 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.27% | 87 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.12% | 32 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 43.33% | 30 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 43.33% | 30 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.95% | 33 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.95% | 33 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.96% | 126 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 56.41% | 39 Trận
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Kayle

Jungle Bị Kayle Khắc Chế