Kayle

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 53.04% 1925 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 25.9% 940 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 13.75% 499 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 46.89% 41 / 51 28
Play Rate 0.48% 48 / 51 2
Ban Rate 0.4% 30 / 51 2
Playerbase Average Games Played 18 40 / 51 0
Gold Earned 12775 11 / 51 4
Kills 6.72 28 / 51 2
Deaths 6.49 31 / 51 3
Assists 7.58 40 / 51 3
Damage Dealt 17967 19 / 51 0
Damage Taken 30679 33 / 51 1
Team Jungle CS 55.23 5 / 51 3
Counter Jungle CS 34.52 13 / 51 3
Tổng Thể 40 / 51 20

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 46.89% _____ 467 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.53% | 410 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.53% | 410 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.16% | 106 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.94% | 102 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50% | 32 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50% | 32 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.96% | 48 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.96% | 48 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.26% | 190 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.1% | 147 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 60.71% | 28 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 60.71% | 28 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Kayle

Jungle Bị Kayle Khắc Chế