Kayle

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 53.04% 1925 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 25.9% 940 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 13.75% 499 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.98% 8 / 55 7
Play Rate 1.88% 35 / 55 1
Ban Rate 0.4% 36 / 55 2
Playerbase Average Games Played 252 1 / 55 0
Gold Earned 13318 8 / 55 2
Kills 6.21 30 / 55 0
Deaths 6.52 30 / 55 2
Assists 6.42 34 / 55 0
Damage Dealt 20913 28 / 55 2
Damage Taken 25399 38 / 55 1
Minions Killed 214.09 5 / 55 2
Tổng Thể 26 / 55 8

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.57% _____ 1786 Trận
Tỷ Lệ Thắng 66.66% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.21% | 1633 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.21% | 1633 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.44% | 613 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 57.69% | 130 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.28% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-5% khi tướng đạt cấp 18)
Tỷ Lệ Thắng 52.38% | 126 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu -0.83% thời gian hồi chiêu
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
2x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu -2.5% thời gian hồi chiêu
Tỷ Lệ Thắng 62.5% | 24 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.51% | 243 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.59% | 154 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.17% | 1198 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 57.23% | 159 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 57.38% | 359 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 57.38% | 359 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Kayle

Top Bị Kayle Khắc Chế