Kayle

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 53.43% 1837 Phân Tích
 • Middle

  Đánh Giá Vị Trí 30.22% 1039 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 11.8% 406 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.89% 2 / 58 0
Play Rate 1.69% 41 / 58 1
Ban Rate 0.27% 45 / 58 4
Playerbase Average Games Played 70.35 10 / 58 0
Gold Earned 12867 5 / 58 0
Kills 5.86 32 / 58 2
Deaths 6.29 37 / 58 5
Assists 6.24 34 / 58 2
Damage Dealt 20622 21 / 58 8
Damage Taken 24446 41 / 58 3
Minions Killed 208.43 3 / 58 0
Tổng Thể 22 / 58 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 54.16% _____ 1717 Trận
Tỷ Lệ Thắng 75% _____ 4 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.77% | 1642 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.77% | 1642 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.52% | 553 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.23% | 177 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.28% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-5% khi tướng đạt cấp 18)
Tỷ Lệ Thắng 58.87% | 124 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu -0.83% thời gian hồi chiêu
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu -2.5% thời gian hồi chiêu
Tỷ Lệ Thắng 76.92% | 26 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.07% | 157 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.07% | 157 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.93% | 1155 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.93% | 1155 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.12% | 109 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 58.06% | 31 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Kayle

Top Bị Kayle Khắc Chế