Kog'Maw

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 70.24% 1563 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 13.88% 309 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.05% 9 / 19 2
Play Rate 1.34% 17 / 19 0
Ban Rate 0.14% 18 / 19 1
Playerbase Average Games Played 23.51 13 / 19 0
Gold Earned 13870 2 / 19 1
Kills 8.96 3 / 19 0
Deaths 7.14 16 / 19 0
Assists 7.75 13 / 19 0
Damage Dealt 27838 2 / 19 0
Killing Spree 3.66 6 / 19 0
Minions Killed 197.78 8 / 19 0
Tổng Thể 10 / 19 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.93% _____ 1500 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.95% | 1525 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.95% | 1525 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.86% | 383 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 60.46% | 129 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.41% | 389 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.41% | 389 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.76% | 76 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.19% | 33 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.65% | 885 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.65% | 885 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 42.18% | 128 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 61.53% | 26 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Kog'Maw

ADC Bị Kog'Maw Khắc Chế

Support Khắc Chế Kog'Maw

Support Bị Kog'Maw Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Kog'Maw

Support Hiệu Quả Tốt Với Kog'Maw