Kog'Maw

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 86.61% 4860 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.26% 5 / 20 3
Play Rate 4.11% 14 / 20 1
Ban Rate 0.86% 7 / 20 1
Playerbase Average Games Played 17.06 18 / 20 0
Gold Earned 13204 3 / 20 0
Kills 8.17 4 / 20 2
Deaths 6.51 17 / 20 0
Assists 7.34 15 / 20 1
Damage Dealt 27077 2 / 20 0
Killing Spree 3.58 9 / 20 2
Minions Killed 192.37 8 / 20 0
Tổng Thể 5 / 20 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.5% _____ 4615 Trận
Tỷ Lệ Thắng 33.33% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.38% | 4805 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.38% | 4805 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.95% | 1314 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.2% | 452 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50.56% | 1420 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50.56% | 1420 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.55% | 693 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.55% | 693 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.99% | 2529 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 57.97% | 138 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.18% | 330 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 59.84% | 127 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Kog'Maw

ADC Bị Kog'Maw Khắc Chế

Support Khắc Chế Kog'Maw

Support Bị Kog'Maw Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Kog'Maw

Support Hiệu Quả Tốt Với Kog'Maw