Lucian

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 92.78% 9165 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.79% 18 / 19 2
Play Rate 11.08% 7 / 19 0
Ban Rate 0.2% 16 / 19 1
Playerbase Average Games Played 43.71 5 / 19 0
Gold Earned 13556 6 / 19 0
Kills 8.03 8 / 19 1
Deaths 6.47 9 / 19 1
Assists 7.44 14 / 19 1
Damage Dealt 22271 13 / 19 0
Killing Spree 3.57 8 / 19 1
Minions Killed 204.81 3 / 19 0
Tổng Thể 12 / 19 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.69% _____ 8689 Trận
Tỷ Lệ Thắng 57.14% _____ 7 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.81% | 9115 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.81% | 9115 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.66% | 4316 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.53% | 2612 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 48.53% | 2464 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.89% | 121 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.46% | 546 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.29% | 263 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.48% | 5331 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.58% | 1027 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 46.77% | 652 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.19% | 524 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Lucian

ADC Bị Lucian Khắc Chế

Support Khắc Chế Lucian

Support Bị Lucian Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Lucian

Support Hiệu Quả Tốt Với Lucian