Lucian

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 91.93% 12212 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.41% 16 / 19 1
Play Rate 10.5% 7 / 19 0
Ban Rate 0.25% 15 / 19 0
Playerbase Average Games Played 43.71 5 / 19 0
Gold Earned 13581 6 / 19 1
Kills 8.21 9 / 19 1
Deaths 6.58 8 / 19 0
Assists 7.39 15 / 19 0
Damage Dealt 21962 13 / 19 0
Killing Spree 3.63 7 / 19 0
Minions Killed 203.98 3 / 19 0
Tổng Thể 13 / 19 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.48% _____ 11674 Trận
Tỷ Lệ Thắng 60% _____ 5 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.42% | 12149 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.42% | 12149 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.7% | 5909 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.42% | 3376 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 47.87% | 3058 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.89% | 138 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.04% | 669 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.1% | 348 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.32% | 7735 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.04% | 3570 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 45.85% | 748 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.38% | 414 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Lucian

ADC Bị Lucian Khắc Chế

Support Khắc Chế Lucian

Support Bị Lucian Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Lucian

Support Hiệu Quả Tốt Với Lucian