Lucian

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 85.74% 30667 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.34% 11 / 20 2
Play Rate 25.99% 2 / 20 0
Ban Rate 8.22% 3 / 20 1
Playerbase Average Games Played 50.08 7 / 20 0
Gold Earned 13001 9 / 20 3
Kills 7.71 10 / 20 2
Deaths 5.64 2 / 20 1
Assists 7.42 14 / 20 1
Damage Dealt 22704 12 / 20 2
Killing Spree 3.73 2 / 20 0
Minions Killed 196.79 6 / 20 3
Tổng Thể 4 / 20 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.34% _____ 29163 Trận
Tỷ Lệ Thắng 60.86% _____ 23 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.39% | 30489 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.39% | 30489 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.24% | 16525 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.2% | 7810 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 49.73% | 9483 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 55.17% | 435 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.68% | 3588 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.68% | 3588 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.22% | 16589 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.15% | 1367 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.2% | 2679 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 59.67% | 124 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Lucian

ADC Bị Lucian Khắc Chế

Support Khắc Chế Lucian

Support Bị Lucian Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Lucian

Support Hiệu Quả Tốt Với Lucian