Lucian

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 93.91% 16038 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 46.97% 18 / 19 1
Play Rate 15.7% 6 / 19 1
Ban Rate 0.6% 9 / 19 2
Playerbase Average Games Played 51 7 / 19 0
Gold Earned 13566 7 / 19 5
Kills 7.89 11 / 19 3
Deaths 6.53 8 / 19 3
Assists 7.35 15 / 19 0
Damage Dealt 21655 15 / 19 1
Killing Spree 3.49 13 / 19 1
Minions Killed 206.56 2 / 19 1
Tổng Thể 12 / 19 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 46.98% _____ 15429 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.04% | 15930 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.04% | 15930 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.66% | 7641 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.75% | 4490 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 47.9% | 4810 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 49.09% | 222 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.02% | 1334 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.3% | 608 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.98% | 11671 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.12% | 4117 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.68% | 1251 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.51% | 483 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Lucian

ADC Bị Lucian Khắc Chế

Support Khắc Chế Lucian

Support Bị Lucian Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Lucian

Support Hiệu Quả Tốt Với Lucian