Lucian

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 92.27% 30618 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.59% 9 / 19 6
Play Rate 28.24% 2 / 19 0
Ban Rate 7.15% 2 / 19 0
Playerbase Average Games Played 50.08 7 / 19 0
Gold Earned 13111 6 / 19 2
Kills 7.91 8 / 19 3
Deaths 5.63 3 / 19 1
Assists 7.53 14 / 19 2
Damage Dealt 23533 10 / 19 3
Killing Spree 3.85 2 / 19 0
Minions Killed 198.09 3 / 19 0
Tổng Thể 1 / 19 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.6% _____ 29051 Trận
Tỷ Lệ Thắng 52.38% _____ 21 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.63% | 30469 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.63% | 30469 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.05% | 16283 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.94% | 8473 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.26% | 9123 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 55.33% | 347 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.56% | 3575 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.12% | 1311 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.66% | 17047 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.05% | 1385 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.75% | 2912 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 59.15% | 142 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Lucian

ADC Bị Lucian Khắc Chế

Support Khắc Chế Lucian

Support Bị Lucian Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Lucian

Support Hiệu Quả Tốt Với Lucian