Lux

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 75.38% 11009 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 20.48% 2991 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.84% 17 / 45 5
Play Rate 10.2% 4 / 45 0
Ban Rate 0.74% 27 / 45 1
Playerbase Average Games Played NaN 4 / 45 0
Gold Earned 12093 32 / 45 4
Kills 7.15 24 / 45 0
Deaths 5.57 8 / 45 2
Assists 9.42 5 / 45 0
Damage Dealt 23380 15 / 45 1
Killing Spree 3.61 15 / 45 1
Minions Killed 165.29 33 / 45 0
Tổng Thể 6 / 45 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.82% _____ 10481 Trận
Tỷ Lệ Thắng 66.66% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.66% | 6242 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.66% | 6242 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.29% | 4694 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 58.73% | 441 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50.55% | 2233 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 58.53% | 246 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.81% | 1650 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.13% | 488 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.14% | 7352 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.58% | 3195 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.69% | 1031 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 58.4% | 226 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Lux

Middle Bị Lux Khắc Chế