Lux

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 70.43% 12036 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 24.69% 4220 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.85% 25 / 46 3
Play Rate 10.35% 4 / 46 2
Ban Rate 0.93% 21 / 46 2
Playerbase Average Games Played 46.22 18 / 46 0
Gold Earned 12735 28 / 46 1
Kills 7.69 26 / 46 0
Deaths 6.1 7 / 46 2
Assists 9.83 4 / 46 0
Damage Dealt 24234 19 / 46 3
Killing Spree 3.71 17 / 46 0
Minions Killed 173.25 33 / 46 2
Tổng Thể 10 / 46 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.85% _____ 11553 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.68% | 5753 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.54% | 778 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.89% | 5076 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.68% | 512 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50.43% | 2399 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 54.51% | 354 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.55% | 1523 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.23% | 177 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.11% | 8185 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.11% | 8185 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.28% | 1363 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 58.67% | 121 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Lux

Middle Bị Lux Khắc Chế