Lux

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 74.65% 11174 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 21.31% 3190 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.36% 15 / 44 4
Play Rate 10.3% 4 / 44 1
Ban Rate 0.81% 22 / 44 1
Playerbase Average Games Played 50.13 17 / 44 0
Gold Earned 12189 28 / 44 0
Kills 7.2 24 / 44 1
Deaths 5.54 6 / 44 2
Assists 9.52 5 / 44 0
Damage Dealt 23731 14 / 44 1
Killing Spree 3.67 14 / 44 2
Minions Killed 167.83 31 / 44 2
Tổng Thể 5 / 44 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.5% _____ 10670 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 5 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.29% | 5842 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.29% | 5842 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.84% | 4789 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 57.26% | 461 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.03% | 2273 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 57.91% | 278 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50% | 1569 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.87% | 391 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.81% | 7124 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.81% | 7124 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.15% | 971 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.9% | 153 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Lux

Middle Bị Lux Khắc Chế