Lux

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 74.95% 12733 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 20.83% 3540 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.07% 12 / 44 3
Play Rate 10.79% 4 / 44 0
Ban Rate 0.82% 25 / 44 3
Playerbase Average Games Played 50.13 17 / 44 0
Gold Earned 12082 28 / 44 0
Kills 7.16 24 / 44 1
Deaths 5.55 6 / 44 0
Assists 9.35 4 / 44 0
Damage Dealt 23379 16 / 44 2
Killing Spree 3.61 14 / 44 0
Minions Killed 166.1 32 / 44 2
Tổng Thể 6 / 44 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.09% _____ 12135 Trận
Tỷ Lệ Thắng 33.33% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.73% | 7102 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.09% | 840 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.56% | 5331 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.7% | 903 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.88% | 2588 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 56.5% | 315 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.23% | 1836 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.23% | 1836 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.13% | 8370 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.31% | 3736 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.22% | 1127 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 60.15% | 133 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Lux

Middle Bị Lux Khắc Chế