Lux

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 74.27% 14928 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 20.9% 4202 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.46% 21 / 46 10
Play Rate 14.61% 1 / 46 0
Ban Rate 1.91% 15 / 46 2
Playerbase Average Games Played 58.28 22 / 46 0
Gold Earned 12629 25 / 46 5
Kills 7.71 24 / 46 4
Deaths 5.93 7 / 46 2
Assists 9.59 5 / 46 0
Damage Dealt 24603 13 / 46 1
Killing Spree 3.77 17 / 46 7
Minions Killed 172.16 30 / 46 2
Tổng Thể 4 / 46 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.59% _____ 14334 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.48% | 7127 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.39% | 2466 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.69% | 6367 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.41% | 637 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.58% | 2874 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 56.55% | 145 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.67% | 2101 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.81% | 647 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.53% | 10193 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.05% | 4117 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.78% | 1686 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 57.86% | 178 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Lux

Middle Bị Lux Khắc Chế