Nidalee

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 74.98% 1502 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 41.54% 50 / 51 1
Play Rate 1.47% 34 / 51 7
Ban Rate 0.13% 45 / 51 8
Playerbase Average Games Played 69.83 7 / 51 0
Gold Earned 11988 33 / 51 0
Kills 7.17 23 / 51 1
Deaths 7.19 43 / 51 1
Assists 7.61 39 / 51 0
Damage Dealt 17931 21 / 51 1
Damage Taken 29874 36 / 51 2
Team Jungle CS 48.61 26 / 51 6
Counter Jungle CS 30.98 22 / 51 3
Tổng Thể 51 / 51 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 41.3% _____ 1409 Trận
Tỷ Lệ Thắng 55.55% _____ 9 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 41.52% | 1481 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 41.52% | 1481 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 39.71% | 695 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.15% | 353 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 42.92% | 219 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 42.92% | 219 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 39.96% | 45 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 44.5% | 33 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 38.19% | 644 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 45.79% | 511 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 44% | 75 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 73.91% | 23 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Nidalee

Jungle Bị Nidalee Khắc Chế