Nidalee

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 80.13% 1706 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 45.25% 40 / 43 2
Play Rate 2.06% 26 / 43 2
Ban Rate 0.14% 37 / 43 1
Playerbase Average Games Played 31.28 24 / 43 0
Gold Earned 12427 21 / 43 1
Kills 7.52 15 / 43 0
Deaths 6.71 28 / 43 6
Assists 7.88 30 / 43 3
Damage Dealt 18824 10 / 43 1
Damage Taken 31930 26 / 43 1
Team Jungle CS 52.3 16 / 43 1
Counter Jungle CS 33.99 12 / 43 2
Tổng Thể 31 / 43 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 45.61% _____ 1596 Trận
Tỷ Lệ Thắng 57.14% _____ 7 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.44% | 1692 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 45.44% | 1692 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 43.7% | 794 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50% | 426 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 45.02% | 231 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 45.4% | 185 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 42.82% | 70 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.49% | 43 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.76% | 739 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.76% | 739 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 44.44% | 171 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 44.44% | 171 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Nidalee

Jungle Bị Nidalee Khắc Chế