Nidalee

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 75.47% 2117 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 43.41% 45 / 46 0
Play Rate 1.82% 28 / 46 1
Ban Rate 0.14% 41 / 46 1
Playerbase Average Games Played 31.28 24 / 46 0
Gold Earned 12448 22 / 46 8
Kills 7.7 16 / 46 5
Deaths 7.07 35 / 46 2
Assists 7.94 29 / 46 3
Damage Dealt 19145 11 / 46 6
Damage Taken 31825 29 / 46 1
Team Jungle CS 51.46 17 / 46 4
Counter Jungle CS 32.94 15 / 46 3
Tổng Thể 37 / 46 7

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 43.54% _____ 1975 Trận
Tỷ Lệ Thắng 37.5% _____ 8 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 43.43% | 2095 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 43.43% | 2095 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 44.73% | 968 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.58% | 124 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 39.92% | 278 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 43.46% | 260 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 40.54% | 73 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.57% | 41 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.78% | 902 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 45.78% | 902 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.32% | 155 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.32% | 155 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Nidalee

Jungle Bị Nidalee Khắc Chế