Nidalee

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 81.86% 3061 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.07% 40 / 45 13
Play Rate 2.59% 23 / 45 1
Ban Rate 0.17% 39 / 45 3
Playerbase Average Games Played 44.94 13 / 45 0
Gold Earned 11886 16 / 45 2
Kills 7.1 9 / 45 0
Deaths 6.33 35 / 45 6
Assists 7.84 28 / 45 1
Damage Dealt 17825 9 / 45 0
Damage Taken 29241 29 / 45 1
Team Jungle CS 51.3 15 / 45 3
Counter Jungle CS 31.56 13 / 45 4
Tổng Thể 32 / 45 12

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.55% _____ 2824 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 10 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.21% | 3031 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.21% | 3031 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.27% | 1238 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.27% | 1238 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 43.12% | 371 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.17% | 252 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.91% | 111 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.79% | 65 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.3% | 1371 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.57% | 238 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.87% | 413 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.87% | 413 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Nidalee

Jungle Bị Nidalee Khắc Chế