Nidalee

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 83.39% 3174 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.29% 39 / 45 1
Play Rate 2.94% 25 / 45 2
Ban Rate 0.16% 40 / 45 2
Playerbase Average Games Played NaN 25 / 45 0
Gold Earned 11914 16 / 45 1
Kills 7.21 8 / 45 0
Deaths 6.28 34 / 45 2
Assists 7.91 27 / 45 1
Damage Dealt 17955 7 / 45 1
Damage Taken 29156 29 / 45 1
Team Jungle CS 51.74 15 / 45 0
Counter Jungle CS 31.42 11 / 45 2
Tổng Thể 30 / 45 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.24% _____ 2870 Trận
Tỷ Lệ Thắng 23.07% _____ 13 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.38% | 3149 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.38% | 3149 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.57% | 1327 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.7% | 404 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48% | 375 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.61% | 279 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 44.54% | 133 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.92% | 31 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.59% | 1502 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.59% | 1502 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.01% | 408 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.1% | 167 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Nidalee

Jungle Bị Nidalee Khắc Chế