Nidalee

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 80.18% 2878 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.65% 26 / 45 16
Play Rate 2.65% 22 / 45 0
Ban Rate 0.2% 36 / 45 4
Playerbase Average Games Played 44.94 12 / 45 0
Gold Earned 12022 14 / 45 3
Kills 7.25 8 / 45 1
Deaths 6.13 29 / 45 7
Assists 7.78 28 / 45 2
Damage Dealt 18026 8 / 45 3
Damage Taken 29325 30 / 45 0
Team Jungle CS 53 13 / 45 5
Counter Jungle CS 33.87 9 / 45 4
Tổng Thể 19 / 45 16

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.07% _____ 2608 Trận
Tỷ Lệ Thắng 54.16% _____ 24 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.68% | 2856 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.68% | 2856 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.09% | 1068 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.95% | 870 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.14% | 350 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 51.26% | 197 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.92% | 113 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.77% | 93 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.34% | 1446 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.65% | 164 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.49% | 301 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.49% | 301 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Nidalee

Jungle Bị Nidalee Khắc Chế