Quinn

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 53.63% 1018 Phân Tích
  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 20.54% 390 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.9% 26 / 56 13
Play Rate 0.94% 46 / 56 1
Ban Rate 0.14% 51 / 56 2
Playerbase Average Games Played NaN 46 / 56 0
Gold Earned 12511 8 / 56 0
Kills 7.67 5 / 56 1
Deaths 7.5 56 / 56 0
Assists 6.58 23 / 56 1
Damage Dealt 22937 10 / 56 1
Damage Taken 22378 50 / 56 2
Minions Killed 173.23 37 / 56 0
Tổng Thể 42 / 56 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.57% _____ 961 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.07% | 520 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.87% | 374 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.5% | 200 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.5% | 200 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 45.45% | 176 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 45.45% | 176 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.15% | 40 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.86% | 37 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.43% | 655 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.43% | 655 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.22% | 90 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.76% | 84 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Quinn

Top Bị Quinn Khắc Chế