Quinn

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 51.46% 947 Phân Tích
  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 21.79% 401 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.94% 30 / 58 13
Play Rate 0.87% 46 / 58 2
Ban Rate 0.25% 49 / 58 11
Playerbase Average Games Played 75.09 7 / 58 0
Gold Earned 12720 6 / 58 5
Kills 7.98 4 / 58 0
Deaths 7.57 58 / 58 1
Assists 6.84 24 / 58 2
Damage Dealt 23599 7 / 58 5
Damage Taken 23039 48 / 58 6
Minions Killed 176.69 31 / 58 6
Tổng Thể 39 / 58 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.65% _____ 866 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.48% | 503 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.48% | 503 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.57% | 206 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.6% | 194 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 45.09% | 153 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 45.09% | 153 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.35% | 43 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.35% | 43 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.88% | 611 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.88% | 611 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 60.41% | 48 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 60.41% | 48 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Quinn

Top Bị Quinn Khắc Chế