Quinn

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 56.21% 4897 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 20.67% 1801 Phân Tích
 • ADC

  Đánh Giá Vị Trí 12.19% 1062 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.08% 4 / 46 27
Play Rate 1.54% 30 / 46 13
Ban Rate 2.75% 13 / 46 21
Playerbase Average Games Played 29.9 27 / 46 0
Gold Earned 13063 7 / 46 2
Kills 9.9 2 / 46 2
Deaths 8.3 46 / 46 2
Assists 8.19 25 / 46 1
Damage Dealt 22977 1 / 46 1
Damage Taken 27061 42 / 46 1
Team Jungle CS 41.62 41 / 46 1
Counter Jungle CS 25.5 38 / 46 0
Tổng Thể 15 / 46 21

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.95% _____ 1658 Trận
Tỷ Lệ Thắng 61.53% _____ 13 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.95% | 1711 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.95% | 1711 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.28% | 807 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 57.06% | 177 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 53.92% | 280 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 53.92% | 280 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.38% | 106 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.64% | 28 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.73% | 812 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 56.93% | 606 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 56.17% | 89 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 70.37% | 27 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Quinn

Jungle Bị Quinn Khắc Chế