Quinn

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 56.85% 3686 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 20.48% 1328 Phân Tích
 • ADC

  Đánh Giá Vị Trí 11.26% 730 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.09% 27 / 43 23
Play Rate 1.6% 31 / 43 1
Ban Rate 16.93% 4 / 43 8
Playerbase Average Games Played 29.9 27 / 43 0
Gold Earned 13057 6 / 43 0
Kills 9.17 2 / 43 1
Deaths 8.26 43 / 43 0
Assists 8.37 21 / 43 3
Damage Dealt 22010 2 / 43 1
Damage Taken 27299 39 / 43 0
Team Jungle CS 42.74 39 / 43 1
Counter Jungle CS 24.83 38 / 43 1
Tổng Thể 24 / 43 9

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.65% _____ 1223 Trận
Tỷ Lệ Thắng 16.66% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.92% | 1253 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.92% | 1253 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.65% | 547 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.65% | 547 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 49.05% | 265 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 49.05% | 265 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.26% | 101 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.52% | 33 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.9% | 597 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.2% | 486 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 43.33% | 90 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 70.83% | 24 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Quinn

Jungle Bị Quinn Khắc Chế