Quinn

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 48.84% 1359 Phân Tích
 • ADC

  Đánh Giá Vị Trí 22.6% 629 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 18.72% 521 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.6% 36 / 51 9
Play Rate 0.51% 47 / 51 1
Ban Rate 0.16% 41 / 51 0
Playerbase Average Games Played 1.87 49 / 51 0
Gold Earned 12612 15 / 51 1
Kills 8.41 7 / 51 1
Deaths 7.71 49 / 51 2
Assists 8.29 29 / 51 4
Damage Dealt 20650 5 / 51 2
Damage Taken 26259 49 / 51 2
Team Jungle CS 42.33 43 / 51 3
Counter Jungle CS 26.9 39 / 51 2
Tổng Thể 47 / 51 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.59% _____ 479 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.25% | 487 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.25% | 487 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.19% | 214 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.19% | 214 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 57.52% | 113 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 57.52% | 113 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng undefined% | undefined Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng undefined% | undefined Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.21% | 238 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.41% | 172 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 59.37% | 32 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 59.37% | 32 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Quinn

Jungle Bị Quinn Khắc Chế